Jordbruk Globalt Marknad

Första fallet av svinpest i Kina

Kina har bekräftat landets första fall av afrikansk svinpest. Smittan påträffades i en besättning med 383 grisar i närheten av staden Shenyang i den nordostkinesiska provinsen Liaoning, inte långt från gränsen till Nordkorea.

Av gårdens sammanlagt 383 grisar dog 47 grisar av sjukdomen. Veterinärer lät dessutom avliva nästan 1.000 grisar i närheten. Skydds- och observationszoner har etablerats kring området. Jordbruksministeriet har inte givit några informationer om smittans ursprung.

Myndigheterna förbjöd omedelbart alla förflyttningar av grisar från det aktuella området. Grisarna får inte heller utfodras med obehandlat matavfall. Producenterna uppmanas att vidta diverse biosäkerhetsåtgärder.

Fallet av svinpest har förorsakat stor oro i Kina, där grisproduktion är en av de viktigaste sektorerna inom jordbruket. Nästan hälften av alla grisar i världen produceras i Kina. Produktionen i nordost ska dessutom utvidgas, enligt regeringens planer.

Trots allt var myndigheterna rätt väl förberedda på situationen. De många fallen av afrikansk svinpest på den ryska sidan av gränsen har fått kineserna på alerten. Bland annat har nödfallsplaner lagts upp för alla eventualiteter.