Potatisskord 7 8 2018
Knölutvecklingen har lidit i värmen och torkan i Sydösterbotten. Bortfallet kan bli stort på grund av för små knölar och i kombination med låga priser tär det rejält på lönsamheten, säger potatisodlarna Mikael Hoxell (till höger) och Henrik Antfolk.
Jordbruk Marknad

Sämre skörd och låga priser pressar potatisodlarna

Potatisodlarna jublade över det fina vädret i våras. Men torkan som blev långvarig ser nu ut att ställa till det ordentligt. Det som oroar odlarna förutom att skörden beräknas bli mindre än normalt är att medelpriset nyligen sänktes.

– Vi borde ha ett medelpris på omkring 25 cent per kilo. Men vad händer? I stället sänker handeln medelpriset från 20 cent till 15-18 cent per kilo. Det är helt förkastligt eftersom det är svårt att få upp priserna på hösten när vi ligger så här lågt i augusti, säger potatisodlarna Mikael Hoxell och Henrik Antfolk i Kristinestad.

De är mycket oroliga över lönsamheten för potatisodlarna i dagsläget. Inte minst med tanke på att årets skörd troligen kommer att bli mindre än normalt.

– Så här ser det ut på den här åkern. Blasten börjat vika sig och det är ett tydligt tecken på torka, säger Hoxell och gräver upp några knölar ur bänken.

– De här knölarna är för små. Vid den här tidpunkten borde de vara större och redan nu kan jag konstatera att skörden blir betydligt sämre än normalt på den här åkern, fortsätter han.

Större bortfall än normalt

Henrik Antfolk har odlingar som ser likadana ut i Tjöck.

– Det finns också odlingar som ser betydligt bättre ut än det här, men variationerna ser ut att bli mycket stora. Det som oroar är att när det växer sämre blir bortfallet rejält mycket större än normalt, säger han.

Regn kan bidra till att knölutvecklingen fortfarande kan bli bättre. Men det tropiska vädret som legat över landet i juli har alltså redan påverkat växtligheten mycket. 

– För att knölutvecklingen ska ta fart behövs regn och vi ser tecken på torkan nu. Medelskörden i Finland ligger på cirka 30 ton per hektar, men nu hamnar vi definitivt under den, säger Antfolk.

Han påminner om att nettokilot, det vill säga färdigt levererad potatis, är mycket mindre än de mängder som tas upp. På grund av torkan kommer förekomst av skorv vara mycket större nu, vilket betyder ett lägre nettokilo.

– Det som också kommer att inverka negativt på den potatis som faktiskt kan levereras i år är att det handeln från och med slutet av augusti höjs minimimåttet på potatis som köps in från 38 millimeter i omkrets till 40 millimeter, förklarar han.

Hoxell fortsätter:

– Det här betyder att de som inte har en omkrets på 40 millimeter sorteras bort. Och med en skörd där knölarna inte har utvecklats som de ska så kommer bortfallet att bli stort. Nettokilot blir mycket mindre och på hundratals ton potatis som tas upp bidrar det till ett stort ekonomiskt bortfall för odlaren.

Medelpriset borde upp

På grund av det här borde handeln nu komma emot, anser de.

– Eftersom vi vet att bortfallet blir stort så klarar vi oss inte på ett medelpris på 15 cent per kilo. Det borde alla förstå. Det som jag inte heller förstår – i kombination med att skörden blir mindre – är att vi inte har haft några stora mängder importerad potatis på marknaden. Det borde leda till högre priser – inte till sänkningar. I Sverige ligger medelpriset på cirka 25 cent per kilo och priserna är också högre i Europa och även där är produktionen mindre. Det är konstigt att vi ligger så här lågt, säger Antfolk.

Enligt Hoxell beror de låga priserna på att handeln redan på vintern lägger upp kampanjer på potatis utan att veta något om hur det blir med den kommande skörden.

– De bestämmer alltså priserna redan på vintern och tar inte hänsyn till skördeutsikterna. Det är helt tokigt tycker jag.

Antfolk poängterar att det finns odlare och packerier som har högre priser än medelpriset.

– All heder åt de som åtnjuter högre priser. Varje cent kommer att behövas i år.