Kolonistugor 1
I dag finns 35 stugor men detaljplaneringen tillåter att 64 kolonistugor kan byggas. Målsättningen är att alla stugor skall hitta sina användare.
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Livet på landet Tema

Jord- och skogsbruksmark blev koloniträdgård

Håkan Rönnqvist i Malax är en markägare och företagare som hittat ny användning för tidigare jord- och skogsbruksmark.
– Idén till Åminne Kolonilotter är från en koloniträdgård i Sverige, dit vi varit på semesterresor. Tanken på en koloniträdgård i Österbotten väcktes, berättar han.

– Jord- och skogsbruksmarken köptes för 26 år sedan och detaljplanerades av en planeringsfirma i Korsholm. Planeringen tog två år och därefter byggdes de första kolonistugorna. Arealen är nio hektar varav 4,5 hektar skog och grönområde medan kolonilotterna är tidigare åkermark på två hektar, förklarar Håkan Rönnqvist.

Detaljplaneringen tillåter 33 kvadratmeters kolonistugor med bottenplan och loft. Trädgården, 300 kvadratmeter, med ett fem kvadratmeters förråd, kan utvecklas och anläggas enligt egna önskade ändamål. Stugorna kan utvecklas med tillbyggda verandor, terrasser, som kan förses med tak, i enlighet med byggnormerna.

Skogen och grönområdet avgränsar ett fritidsstugeområde, cirka 2,5 hektar, från kolonilotterna. De tolv stugtomterna på vardera 2.000 kvadratmeter har byggrätter på 140 kvadratmeter. Skogen har vårdats och gallrats enligt omgivningen.

– Utmaningen är att få stuganvändarna att trivas i gemenskapen. Därför finns strikta förhållningsregler och riktlinjer som efterföljs av alla. Bolagsstyrelsen finns till så att önskemål kan framläggas och praktiska råd och hjälp fås vid behov. En bok om Åminne Kolonilotter och förhållningsreglerna är under författning, framhåller Håkan.

Kolonistugor 2
33 kvadratmeters kolonistugor med bottenplan och loft tillåts. Stugorna kan utvecklas med tillbyggda verandor och terrasser. På stugtomten står också ett fem kvadratmeter stort förråd.

Servicevänlig och skärgårdsnära

I Malax centrum finns butiker, bibliotek, hälsovårdscentral, bank och post medan det i Åminne finns restauranger, pub, danspaviljong och dessutom en båthamn med båthus.

– Konceptet erbjuder en smidig och bekymmersfri mellanversion av en sommarstuga ute i skärgården, eftersom man finns i skärgårdsnära miljö och har färdigt ordnad service på området och även i kommuncentrum, säger Håkan Rönnqvist.

– Stuganvändarna är aktieägare och äger då stugan, Villa Åminne, förrådet och trädgården. Luftvärmepump, färdigt kök, torrdass och vattenpost ingår. Årsvederlaget 400 euro omfattar fastighetsskatt, stugförsäkring, vägunderhåll, vattenpost och användning av områdets bastur, lusthus och grillkåta samt lekpark för barnen. Elektriciteten och årsvederlaget betalas en gång årligen, säger Rönnqvist.

Kolonistugor 3
Den 300 kvadratmeter stora trädgården får anläggas enligt egna önskemål.

Ständig utveckling

Nya stugor byggs varje år men idealet skulle, enligt Rönnqvist, vara att få stugbeställningar på hösten och bygga stugorna klara till säsongstarten. I byggandet är det viktigt med kunniga, effektiva och tillmötesgående samarbetspartners som grävmaskinsentreprenör, byggfirma, elektriker och stockhustillverkaren, som är verksam i Teuva.

– De nya stockstugorna kommer från Teuvan Mökki ja Sorvituote men de första stugorna är uppspantade med brädfodring. Stugornas interiör är utvecklad så att man sover och äter i stugorna medan den mesta tiden tillbringas utomhus. Äkta finskt kvalitetstimmer används och alla stugor är även målade, berättar Rönnqvist.

– Efterfrågan på kolonistugor underlättar utvecklingen av verksamheten. Medelpriset är 35.000 euro och stugorna är då inflyttningsklara. Om två år lanseras den sista kolonistugmodellen, förklarar Håkan.

Kolonistugor 4
Sovloft. Stugornas interiör är utvecklad så att man kan sova och äta i stugorna, men den mesta tiden tillbringas utomhus.

Generationsväxlingen tryggad

Generationsväxlingen för Åminne Kolonilotter är tryggad eftersom sonen med familj numera bor på området i nybyggt egnahemshus. Även dottern med fästman har byggt en egen handikappanpassad kolonistuga. Sonen, sjukskötare, sköter det praktiska arbetet medan dottern, ekonom, med fästmannen, maskin- och utvecklingsingenjör, sköter administrationen, ekonomifrågor och byggnads- och utvecklingsärenden.

– Målsättningen är att inom fem år ha bebyggt alla kolonilotter och att stugbyggandet är klart. Barnen och svärsonen kan då satsa vidare på det givna konceptet, säger Håkan Rönnqvist.