Upm Honkarakenne
Ungefär 30 procent av kommunerna i Finland bedömer att det 2018-2020 blir allt populärare med träbyggande i fråga om byggnader för vård och undervisning. Exempelvis daghem, byggnader för äldreservice och skolor byggs sannolikt allt oftare av trä. FOTO: UPM/Honkarakenne
Skogsbruk Tema

Rapport: Antalet höghus i trä väntas fördubblas åren 2018-2020

De höghus eller radhus som uppförs i Finland 2018-2020 kommer allt oftare att byggas i trä. Detta framgår av en undersökning som Rakennustutkimus RTS genomförde i juni och där man kartlade kommunernas syn på användningen av trä i byggandet.

Enligt kommunernas bedömningar kommer det åren 2018-2020 att börja byggas sammanlagt 186 höghus i trä i Finland. Detta är dubbelt mer än de trähöghus som hittills byggts under 2010-talet. Flest höghus i trä planeras i Åbo (20 st.) och i Helsingfors (15 st.). Sammanlagt 73 kommuner har för avsikt att bygga höghus i trä, uppger Miljöministeriet i ett pressutskick.

Också antalet radhus i trä ökar kraftigt. Kommunerna bedömer att det åren 2018-2020 kommer att byggas ca 60 radhus av timmer eller massivt trä, vilket är ungefär fyra gånger mer än under den första delen av 2010-talet. Sammanlagt 15 kommuner bedömer att det under de kommande åren kommer att uppföras nya radhus av timmer eller massivt trä inom kommunens område.

”Kommunerna börjar vakna upp”

Ett av de vanligaste sätten att främja träbyggande i praktiken är genom planläggning och användning av trä i skolor och servicebyggnader. Ungefär 26 procent av kommunerna främjar användning av trä i höghus och 25 procent i fråga om servicebyggnader.

– Vi måste öka användningen av trä i byggandet för att kunna nå klimatmålen. Nu börjar också kommunerna så småningom vakna upp, men det finns ännu mycket att göra. Användningen av trä minskar byggandets ekologiska fotavtryck om man ser till byggnadens hela livscykel. Trä har redan länge varit det populäraste materialet vid byggande av egnahemshus, och det passar lika väl allt stadsbyggande, säger Petri Heino, som leder miljöministeriets program för träbyggande.

Ungefär 30 procent av kommunerna i Finland bedömer att det 2018-2020 blir allt populärare med träbyggande i fråga om byggnader för vård och undervisning, och endast 2-3 procent av kommunerna bedömer att dessa byggnaders antal kommer att minska. Exempelvis daghem, byggnader för äldreservice och skolor byggs sannolikt allt oftare av trä.

Enligt kommunutredningen byggdes det 2010-2017 sammanlagt 29 servicebyggnader av timmer eller massivt trä. För 2018-2020 planeras redan 86 motsvarande servicebyggnader dvs. ungefär tre gånger mer än den totala mängd som byggdes i början av 2010-talet.

Det planeras mer än 30 daghem och 30 skolor, och enligt de uppgifter som fanns att tillgå i juni 2017 planeras det 14 byggnader för äldreservice och 8 servicebyggnader. När det gäller affärs- och kontorsbyggnader väntar sig 15 procent av kommunerna att användningen av trä ökar, medan ca 4 procent förutspår att den minskar.