Skogsbruk Tema

Miljöministeriet inleder ett stödprogram för träbyggande

Målet med det stödprogram som ska ingå i programmet för träbyggande är att stimulera användningen av trä i byggandet. Stödprogrammet anvisar under de kommande åren stöd till olika teman inom träbyggande. Under den första ansökningsomgången kan stöd sökas av projekt som tillhandahåller lösningar som främjar digitaliseringen inom träbyggande.

Det primära målet med åtgärdsprogrammet för träbyggande 2016-2021 är att främja användningen av trä i byggandet och på det viset försöka minska det ekologiska fotavtrycket inom byggsektorn. Programmet vill aktivera intressegrupper och engagera nya aktörer, och därför inleddes stödprogrammet ”Kasvua ja kehitystä puusta” i början av augusti.

Stödprogrammet ska bevilja finansiering till olika projekt som tillhandahåller lösningar som leder till ökat träbyggande. Temat för den första ansökningsomgången är digitaliseringen inom träbyggandet.

Under den första ansökningsomgången kan privata och offentliga organisationer samt företag ansöka om finansiering. Ansökningstiden går ut den 30 september, och miljöministeriet fattar beslut om finansiering före utgången av oktober 2018.

Med hjälp av digitala lösningar kan t.ex. det industriella träbyggandet utvecklas, likaså uppförandet av sunda och säkra offentliga byggnader.

Temat digitalisering inom träbyggandet rymmer tre olika delområden inom vilka det beviljas stöd: datamodellbaserad planering som metod för att effektivisera träbyggandet, hållbar kvalitet och informationsgränssnitt inom träbyggandet samt främjande av koldioxidsnålt byggande med hjälp av digitalisering och datautvinning.

Stödprogrammet pågår till utgången av 2021. Tidpunkten för när den andra ansökningsomgången inleds och temat för denna fastställs i slutet av augusti. Stödprogrammet kommer i sin helhet att bevilja finansiering till olika projekt för högst 2,5 miljoner euro.