Skogskultur Extrabild
Föreningen för Skogskultur understöder bland annat skogsutflykter för barn, bilden är tagen på en skogsstig som 4H i Ingå ordnade. FOTO: Mia Berg-Lundqvist / Skogsbruket
Skogsbruk Tema

Finlandssvenska skogsbrukets stöttepelare

Skogsutflykter, facktidning, stipendier och läromaterial. Med långa historiska anor främjar Föreningen för Skogskultur det finlandssvenska skogsbruket på bred front.

– Vi har under årens lopp byggt upp en aktieportfölj, vars avkastning används för att finansiera ändamål som främjar skogsbruk på svenska, berättar föreningens ordförande Tomas Landers.

Han delar in dagens verksamhet i tre huvudområden. Det första är att ge ut tidningen Skogsbruket, en facktidning för privata skogsägare och fackmän. Tidningen har publicerats sedan 1931 och utkommer med åtta nummer per år.

– Förutom cirka 3.000 aktiva skogsägare som prenumeranter delas tidningen ut gratis bland annat till skolor och bibliotek i Svenskfinland. Det senare är ett sätt att hålla skogsbruket framme för en bredare läsarkrets.

Skogsstigar för skolelever

Det andra huvudområdet är att bevilja understöd som främjar skolbarnens skogskunnande.

– Vi ger resebidrag åt skolklasser, så att de tillsammans med en skogsfackman eller skogsägare kan komma ut i skogen och bekanta sig med dagens skogsbruk.

Föreningen har kontaktuppgifter till fackmän som är beredda att följa med klasserna. I fjol drog över tusen elever nytta av bidraget. Föreningens pågående specialprojekt är att tillsammans med en pedagog ta fram nytt läromaterial som ska stöda skogsutflykterna.

– Huvudpoängen är att få ut barnen i skogen, men det ska också finnas en viss standard på utflykten. Att kunna erbjuda ett färdigt material, där man utarbetat pedagogiken så sakfrågorna blir intressanta och lättförståeliga, gör det lättare för en lärare att sätta ihop en bra skogsdag.

I läromaterialet ingår även förslag på lämpliga skogsområden i Svenskfinland som kan användas som utflyktsmål.

– Lämpliga platser är sådana som har mycket och varierande skoglig info omkring sig. Det ska vara enkelt att bygga upp stigar som visar skogsbrukets alla aspekter, även till exempel gröna värden och andra produkter såsom vilt, bär och svamp. Det får gärna också finnas möjlighet att pausa, till exempel vid en grillplats.

Under vandringen längs skogsstigen kan eleverna till exempel titta på olika bestånd, kanske se en skogsarbetare jobba eller prova på att plantera.
Det nya läromaterialet är sannolikt färdigställt nästa år.

– Vår målsättning är att materialet samlas i en lättanvänd app.

Skogskultur 1 Webb
Ordförande Tomas Landers säger att Föreningen för Skogskultur gärna tar emot nya idéer för finansiering av kommunikation och informationsspridning inom det finlandssvenska skogsbruket. FOTO: Anna Kujala

Även andra bidrag

Föreningen deltar också som finansiär i andra projekt och evenemang med skogsanknytning, till exempel sommarexkursioner för skogsägare och Skogsbrukets vinterdagar, tillsammans med andra aktörer.

– Vi satsar mycket på den finlandssvenska skogliga utbildningen efter grundskolan. Till exempel kan elever vid Agro-Forst, Yrkesakademin, Forstis eller Brusaby ansöka om stipendier för att delta i olika evenemang, studieresor eller skolningar. Tyvärr är det av någon underlig anledning inte så många sökande och studerande inom dessa studieinriktningar,  men dessa studerande är jätteviktiga för kontinuiteten i skogskunnandet på svenska – det är ju de som utbildar och fungerar som rådgivare för skogsägare i framtiden, säger Landers.

För att främja intresset att söka sig till skogliga utbildningar understöder föreningen skogsbruksstuderande och fackmän som åker ut till högstadieskolor och gymnasier i Svenskfinland och berättar om branschens utbildnings- och arbetsmöjligheter.

– Hållbart naturbruk är ju högaktuellt, typ skogsbruk. Kanske borde vi knyta ihop skogsbruk ännu mera med de andra gröna näringarna och sprida kunskap om mångbruk för att göra det mera lockande, funderar Landers.

Också enskilda skogsägare kan ansöka om bidrag, till exempel för anskaffning av skogslitteratur.

– Föreningen hade ett eget stort bokprojekt nyligen, som resulterade i “bibeln” Skogsbrukets handbok med skogsfacktermer, nämner Landers.
Stipendieansökningen är fortlöpande och föreningen är öppen för olika skogliga initiativ.

– Utöver föreningens tre huvudsakliga uppgifter jag nämnde har föreningen även annan verksamhet. Bland annat utnämner vi varje år Årets finlandssvenska skogsentreprenör. Det är ju så lätt att köra på i vardagen och glömma att fira, men det är viktigt att visa uppskattning för alla yrkesgrupper i branschen.

Föreningen för Skogskultur grundades 1910. Mera information om föreningen, stipendierna och att bli understödande medlem finns på föreningens hemsida.