SLC Livet på landet

Bondegympan i Borgå på nytt ställe


(KORRIGERAD 10.10 kl 10.25 med Karita Wiksténs telefonnummer i stället för Anders Rosengrens)

SLC Nylands Borgåavdelning inleder vinterhalvårets bondegympa i nya utrymmen.

Bondegympan börjar fredag 26 oktober klockan 16.30 på adressen Borgmästargatan 36 i Borgå. Det är det nya bostadshuset för studerande (Alexanderskronan) vid Tolkisvägen.

Också ledaren är ny, hon heter Ulla-Marja Ritari.

Man kan parkera bilen på S-Markets parkering och gå norrut längs gångvägen vid Tolkisvägen. Ingången är vid B-Trappan på innergården.

– Det behövs en kod för dörren, men den får vi på platsen, försäkrar avdelningens ordförande Anders Rosengren.

Bondegympan i Borgå har varit en tradition i många år, den är för båda könen och för alla åldrar samt konditionsklasser. Också bönder från andra lokalavdelningar är välkomna med. Det finns en deltagaravgift, som minskar desto fler som är med.

De som vill veta mer kan kontakta Karita Wikstèn på telefonnumret 040-5838839.