Snellman 0529
Koncerndirektör Erkki Järvinen säger att det innevarande året varit splittrat och utmanande för Snellmans del. Järvinen efterlyser en mera effektiv produktionskedja och bättre produktivitet.
Jordbruk Marknad

Snellmans koncernchef: 2018 har varit ett tudelat år

Omkring tusen besökare förväntades korsa fabriksportarna då Snellman arrangerade sin sjätte producentmässa på Granholmen i Jakobstad. Över femtio företag och samarbetspartner medverkade i tillställningen.

Producenter och olika samarbetspartner till Snellman kunde bekanta sig med den stora Jakobstadsfabrikens konkreta verksamhet på närhåll i samband med årets producentmässa ”Rejäl producentmässa” fredagen den 5 oktober. Bland annat kunde besökarna under mässdagens gång ta del av en skärmbaserad presentation av slakteriets olika linjer och lära sig mera om hur hela slaktprocessen går till i praktiken.

För närvarande tar Snellman emot tusen svin respektive 180 nötkreatur för slakt per dag.

Den utmanande lönsamhetsnivån inom svinnäringen har emellertid lett till att svinköttproduktionen har minskat i Finland under de senaste åren.

Samtidigt har Snellman sammanlagt mottagit tusen extra nötkreatur i höst på grund av den försämrade fodersituationen i somras, informerades det i samband med slakteripresentationen.

”Alla företag går genom svårigheter”

Koncerndirektör Erkki Järvinen framhåller att 2018 har varit ett splittrat år för Snellmans vidkommande. Försäljningen av färdig mat och panini har ökat, men däremot noteras en tillbakagång på köttförädlingssidan där ett nollresultat förväntas under det här året. Det är ett klart minus i protokollet.

Koncernchefen betonar att de aktuella svårigheterna inte kan övervinnas utan stora uppoffringar och en bättre samverkan mellan industrin, handeln och producenterna är samtidigt önskvärd.

– Produktionskedjan bör bli mera effektiv i sin helhet och produktiviteten bör förbättras, säger Järvinen.

Erkki Järvinen poängterar att alla företag går genom svårigheter. Han ser i varje fall goda framtidsmöjligheter för 70-åriga Snellman.

– Det är vår ambition och målsättning att de finländska konsumenterna ska vara villiga att betala lite mera för våra produkter som är framställda på ett ansvarsfullt sätt.

Snellman 0533
Mårten Lassfolk är mannen bakom denna prototyp till en kalvbox vars syfte att hjälpa djurbönder att undvika smittspridningar. Det är också fritt fram för användarna att vidareutveckla den här idén, säger Lassfolk.

Kalvbox lanseras på marknaden nästa år?

På fabriksgården socialiserade fältrepresentanten Jan-Peter Brunell och Mårten Lassfolk med mässbesökarna. Lassfolk är produktionshandledare vid Snellman med fokus på kalvkvalitet.

I närheten av duon fanns prototyper till två nya kalvboxar till beskådande. Boxen,vars yta är 1,5 meter gång 2 meter, är försedd med rörväggar och grindar.

– Tanken är att kalvar lastas i boxen som i sin tur ska vara placerad en bit utanför fähuset. På så vis hålls djurtransportbilen på behörigt avstånd från fähusmiljön. Detta vore viktigt att effektivt kunna förebygga olika typer av smittspridning, säger Mårten Lassfolk som har utvecklat prototypen i fråga.

– Den första prototypen var klar redan i början av det här året. Det är för övrigt också fritt fram för användarna att vidareutveckla den här idén och komma med egna lösningar, säger Lassfolk.

Eventuellt kan denna kalvbox finnas tillgänglig på marknaden under 2019.

– Jag har fått mycket positiv feedback från fältet. Men samtidigt vill producenterna inte att boxen ska kosta för mycket, säger Lassfolk.

Snellman 0536
Fältrepresentant Jan-Peter Brunell säger att det gäller att slå vakt om den inhemska matproduktionen och att Snellmans producentmässa är ett sätt att främja producenternas välmående.

Behövs fler mjölkproducenter och förmedlingskalvar

Jan-Peter Brunell sadlade för några år sedan om från en tillvaro som mjölkproducent i Kronoby till ett nytt jobb som fältrepresentant för Snellman. Vid sidan av skrivbordsrutiner håller Brunell kontakt med producenter på fältet – med fokus på utvecklingen av gårdarnas produktioner. Han är främst specialiserad på mjölkgårdar och det huvudsakliga arbetsområdet är svenska Österbotten.

– Jag är för övrigt den enda svenskspråkiga fältrepresentanten inom företaget, säger han.

– Det kommer signaler om att en del producenter överväger att byta bana. Detta gäller främst mindre gårdar. Men överlag är jordbrukarna i våra kretsar positivt inställda även om konjukturerna är ogynnsamma.

– Det skedde definitivt en dramatisk förändring på fältet efter att handeln med Ryssland frystes, betonar Brunell i samma veva.

Brunell säger att Snellman överlag behöver knyta fler mjölkproducenter till sin verksamhet. Dessutom skulle tillgång till fler förmedlingskalvar skapa bättre balans i den totala köttproduktionen.

– Företaget har också några aktuella projekt – bland annat en satsning som berör startande eller utvidgande av dikoproduktion från 20-30 djur och uppåt, säger han.

Producenterna ska må bra

Vad säger du om den producentmässa som Snellman anordnar?

– Det är första gången som jag är med om att arrangera mässan. Det är en dag som ordnas för att producenterna ska må bra. Det handlar i första hand om värdefulla presentationer av finländsk matproduktion. Inhemsk mat är något som är värt att kämpa för, säger Brunell.

Mässbesökarna kunde vid sidan av det övriga programmet njuta av en mångsidig bespisning bestående av grillkorv, panini, smörgåsbord, kaffe och tilltugg.

Mässdagen på fredag föregicks av en seminariedag dagen innan med både nöt- och svinnäringen som tema.

Snellman 0537
Köerna till korvgrillningen och paniniståndet utanför Snellman-komplexet ringlade tidvis långa under den regntunga mässdagen.