SLC

Motioner till kongressen senast 26.10

Enligt SLC:s stadgar har landskapsförbunden, lokalavdelningarna och skogsvårdsföreningarna samt SLC:s stödande medlemmar motionsrätt till kongressen.

Genom att lämna in en motion till kongressen kan man föra fram aktuella frågor och problem till centralförbundet. En motion kan exempelvis lyfta fram problemställningar och konkreta förslag som motionären anser att SLC borde arbeta för.

Motioner till kongressen ska sändas in till SLC:s kansli på adressen info@slc.fi senast den 26 oktober. SLC:s centralstyrelse behandlar motionen och ger ett svar, vilket behandlas av kongressen den 26-27 november i Esbo.

I motionen ska förutom en problembeskrivning även ingå en kläm eller så kallad att-sats som föreslår åtgärder som SLC borde arbeta för. På kongressens webbplats slc.fi/kongress2018 finns närmare tips och information om vad som behöver ingå i en motion samt även en modellmotion.