Jordbruk

Extraordinära ekokontroller
görs i fortsättningen
utan förvarning

I fortsättning gör ekoinspektörerna så kallade extraordinära ekokontroller utan förhandsanmälan, meddelar Evira.

De extraordinära kontrollerna görs vanligtvis efter växtperioden och på vintern och de utgör cirka tre procent av alla ekokontroller. Tidigare har odlarna meddelats om en extraordinär kontroll senast föregående dag.

Ändringen är baserad på en värdering som Europeiska kommissionen gjorde i Finland 2014. Enligt lagstiftningen ska de extraordinära kontrollerna vara överraskande, och det kravet uppfylls inte om odlaren får en förhandsanmälan.

En del av föremålen för de extraordinära kontrollerna är baserade på riskanalys och en del på slumpmässigt urval. Kontrollernas innehåll är också oftast riktat, exempelvis på ekodjurens förhållanden under vintern.

De överraskande kontrollerna kan inte heller påbörjas eller göras utan ekoodlarens samtycke. Det krävs dock en giltig orsak för att vägra kontroll. I kontrollprotokollet krävs alltid också underskrift av odlaren eller dennes representant. Mera information ger NTM-centralen.

Evira (från början av 2019 Livsmedelsverket) hoppas att ändringen av tillvägagångssättet inte ska försämra kulturen av gott förtroende mellan ekoodlarna och ekotillsynen.