Arkiv

Den nya livsmedelslagen träder i kraft den 21 april

Den nya livsmedelslagen har stadfästs, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. Lagen träder i kraft den 21 april.

SLC - Img 3676
Kvävereserven större än väntat i sur sulfatjord

Det kan finnas utrymme för inbesparing i kvävegödsling på sura sulfatjordar på grund av höga halter av kväve i de djupare lagren i den här jorden. Det här visar odlingstester som utförts på Söderfjärdens försöksfält i Korsholm, uppger Naturresursinstitutet.

Avbytarservicen föreslås fortsätta enligt nuvarande förvaltningsmodell

En arbetsgrupp rekommenderar att man fortsätter använda den nuvarande förvaltningsmodellen för avbytarserviceverksamheten. Enligt arbetsgruppen har den nuvarande förvaltningsmodellen flera styrkor jämfört med de alternativa modellerna, uppger Social- och hälsovårdsministeriet.

SLC Nyland: Gör kontrakt och prissäkra en del av skörden

SLC Nylands vårmöte uppmanar odlarna att ingå odlingskontrakt och att då tillfället är gynnsamt på förhand prissäkra en del av kommande skörd.

SLC - Img 4463
Glöm inte takblink och belysning om du kör med breddningshjul på vägen!

Det har kommit till LF:s kännedom att traktorförare har bötfällts för att ha kört med breddningshjul på vägen utan att traktorn varit försedd med orangefärgad takblink. Det lönar sig att beakta den här regeln i vägtrafiklagen, nu när det börjar bli vårbrukstider. På vissa håll lär man ha varit ute på åkrarna redan.

SLC - Img 20201001 120440
Bekämpning av vresros förvånade skärgårdsbor och båtfolk

Bekämpning av invasiva arter har stått på agendan under den gångna sommaren och hösten. Forststyrelsen har bekämpat vresrosor med glyfosat på holmar och skär, såsom på Truthällan och Svärdsgrund i Närpes skärgård och på Sälgrund i Kaskö skärgård.

SLC - Recapril21 1
Hur skulle det vara med lite lättare rätter efter påsk?

SLC - Kanadaregen1 B
Kanadensiska bönder väljer regenerativt för hälsa och ork

Minskade halter av näringsämnen i maten, sämre lönsamhet för jordbruket och utarmad jord är huvudorsakerna till att Blaine Hjertaas från Kanada övergick till regenerativ odling för över 20 år sedan. Många kanadensiska jordbrukare har valt att göra det samma, och i sin presentation under EkoNu:s tredje del av Ekotankesmedjan 2021 berättade Hjertaas mera om varför.

SLC - Stangsel Dsc01074
Virtuella stängsel förbjuds på Åland

Landskapsregeringens utvecklingsminister Alfons Röblom har på enskild föredragning bestämt att virtuella stängsel för betesdjur förbjuds på Åland.

SLC - Dsc 1338
”Kuddorna ger jag inga upp!”

Mjölkbonden Kristoffer Nilsson i Liljendal har många järn i elden. I höstas valdes han till ny medlem i SLC Nylands förbundsstyrelse. Han är också invald i arbetsutskottet, sektoransvarig för husdjur och socialpolitik och dessutom medlem i SLC Nylands ungdoms- och PR-utskott. Han sitter också med ordförandeklubban i Liljendals lokalavdelning.

SLC - Fortroendevald Nygard 3 Webben
Skogsreviret är vår garant för avsättningen av virke

I skogsvårdsföreningen kan de privata skogsägarna samla sin styrka och bevaka sina intressen. Via vårt skogsrevir som idkar förmedling av leveransvirke kan vi sälja alla sortiment till konkurrenskraftigt pris. Hur skulle det gå för alla små skiften utan vårt skogsrevir med alla dess tjänster? Den frågan ställer jord- och skogsbrukaren Mikael Nygård i Mickelspiltom, Liljendal, som återvaldes till fullmäktige en fjärde period i skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret i höstas. Han är också ledamot i revirets styrelse. Läs mer i veckans Skogsägartema i LF!

Kommentaren: Är kontinuitetsskogsbruk verkligen hållbart?

Hösten 2019 överlämnade några miljöorganisationer ett medborgarinitiativ som vill förbjuda slutavverkningar i statens skogar och endast tillåta så kallat kontinuitetsskogsbruk där man avverkar de största träden genom plockhuggning. I kampanjmaterialet hävdas att slutavverkningar, det vill säga förnyelseavverkning av jämnåriga bestånd, skadar biodiversiteten och dessutom att de bromsar arbetet mot klimatuppvärmningen. Men håller det streck i praktiken? frågar sig SLC:s ordförande Mats Nylund.