Arkiv

SLC - Coag 84351184 10158093326273669 397680453684822016 O
Bittra spanska bönder ställer sig på barrikaderna

Bondeprotesterna sprider sig i Europa. Spanska bönder drar nu också ut till kamp mot orättvist låga livsmedelspriser och stigande kostnader. De senaste månaderna har protester arrangerats i Madrid och ett stort antal andra städer.

SLC - Vindkraft
Vindkraft

Miljoner för EU:s bönder

EU har startat ett nytt miljonprojekt, som vänder sig till jordbrukare och livsmedelsindustrin. Det heter ”Fields”, och ska både forska och utbilda i hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och digitalisering. Meningen är att minst 20.000 jordbrukare ska få möjlighet att gå någon av de utbildningar som kommer att organiseras. Totalt bidrar EU till projektet med en finansiering på fyra miljoner euro genom programmet Erasmus.

Insändaren: ​SLC förvränger Spotlights journalistik​

I insändaren kommenterar producent Heidi Grandell-Sonck vid Yle Spotlight den uppmärksamhet som programmet "De tysta skriken" har väckt och som Landsbygdens Folk har återgett.

Älgbytet mindre än i fjol

Under älgjakterna säsongen 2019 fick man som byte drygt 52.000 älgar, vilket är cirka tio procent färre än föregående år. Älgbytet minskade mest i norra Finland, men även längst i söder, uppger Finlands viltcentral.

SLC - 66417301 2329371290472885 836878754197274624 O
Slamspridning på åkrar medför inte ökad risk för antibiotikaresistens

Antibiotikarester i rötslam från reningsverk tycks inte bidra till ökad antibiotikaresistens när slammet sprids på åkermark. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Ledaren: Vi är bra på skog och kan bli ännu bättre

I onsdags publicerade naturresursinstitutet de senaste uppskattningarna av våra skogars avkastnings- och användningsmöjligheter, i praktiken hur mycket vi kan avverka inom hållbarhetens gränser. Det gäller nationellt och i våra regioner. I motsats till en del tidigare utredningar om var gränserna går för att vi ska kunna idka hållbart skogsbruk, så brukar den här uppskattningen åtminstone i viss mån ha konkreta siffror så att man har något att hålla sig till – så känns det i alla fall.

SLC - Vildsvinens Utbredning Och Antal Utifran Algjagarnas Uppskattningar I Slutet Av Jaktsasongerna 2016 2017 2018 Och 2019
Vildsvinsstammen har minskat – i år inleds GPS-märkning

Utifrån Naturresursinstitutets uppskattning håller vildsvinsstammen i Finland på att minska. I januari 2020 fanns det enligt beräkningarna cirka 1.400 vildsvin i Finland. Naturresursinstitutet inleder i år GPS-märkning av vildsvin i Sydöstra Finland. Avsikten är att kartlägga vildsvinens utbredning i vårt land.

Ohållbart att inte få sälja produkter av säl

Att inte få sälja produkter av säl går emot principerna om hållbar användning av naturresurser och emot sunt förnuft. Det konstaterade Ålands riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström i onsdagens plenum, då en lagändring som reglerar EU-förbudet mot försäljning av sälprodukter debatterades i riksdagen.

SLC - Hankkija1
Hankkija tar över försäljningen av Claas i Finland

Hankkija har nu tagit över försäljningen av Claas maskiner i Finland. Målet är att Claas traktorer ska bli de nästvanligaste och Claas skördetröskor de vanligaste i landet.

Låga massapriser sänkte Metsä Groups resultat

Det låga priset på massa sänkte Metsä Groups rörelseresultat för 2019 rejält jämfört med 2018, meddelar koncernen i ett pressmeddelande.

Skogsvägen behöver regelbundet underhåll

Finlands skogscentral har granskat skogsvägar som fått Kemera-stöd för grundlig förbättring eller byggandet. Brister noterades i vändplatsernas dimensionering och vägarnas grusning. På de grundförbättrade vägarna har underhållsarbetena gjorts skapligt.