Arkiv

SLC - Skogsinventering 1
Årliga skogstillväxten minskar

Enligt den pågående riksskogstaxeringen har virkesförrådet i de finländska skogarna fortsatt öka. Däremot har virkestillväxten minskat.

Webbinarium om skogarnas biodiversitet 12.11

MTK:s och SLC:s webbinarieserie Miljösnack fortsätter fredagen den 12 november kl.9-11 då skogarnas biodiversitetsfrågor diskuteras.

SLC - Helmi Brodtorp 3 A Webben
Igenväxta hagmarker ser åter dagens ljus

I flera hundra år har djur betat vid Brödtorp gård. Efter en betespaus på trettio år har de gamla hagmarkerna iståndsatts inom livsmiljöprogrammet Helmi.

SLC - Dsc05657
Vill fira åländska självstyrelsen med 100 skyddade skogsmiljöer

Ålands skogsvårdsförening efterlyser i ett brev till landskapsregeringen ett åländskt METSO-program med målsättningen att fira självstyrelsens 100-årsjubileum genom att på fem år bilda 100 områden för skyddsvärda biotoper.

SLC - Magdalena Ek C Webben
Magdalena Ek vill se fler föreningsaktiva kvinnor

Skogsägare Magdalena Ek i Nagu har lång erfarenhet av skogsbruk. Hon är skogsbruksingenjör och styrelseordförande i Åbolands skogsvårdsförening, en post som hon innehaft i snart femton år.

John Nurminens Stiftelse och Forststyrelsen tar sig an myrskogarnas näringsutsläpp

John Nurminens Stiftelse och Forststyrelsen testar inom det gemensamma skogsprojektet VALVE en ny verksamhetsmodell för vattenskydd i Norra Österbotten i samarbete med privata skogsägare.

Ledaren: Det luktar cellulosa lång väg …

Kartellmisstankar är självfallet tråkiga för den inhemska skogsbranschens image, men för att alla aktörer inom skogsbranschen ska ges en rättvis chans så måste sådana här misstankar alltid utredas grundligt, konstaterat Staffan Pehrman.

SLC - Skogsfardighet
Skogsfärdighet

Ledarsticket: Handeln vill åt matmomsen – igen

Framför allt skulle ändå en sänkning av momsen på mat inte göra någonting som helst för att råda bot på den ojämlika fördelningen av slutpriset på mat, konsumentpriset, och de missförhållanden inom livsmedelskedjan som vi har i dag, påpekar Staffan Pehrman.

SLC - Skogsfornyelse 2 A Webben
Det sker mycket bara några år efter att en yta förnyats

– Från miljöhåll låter det som att skogen tar slut och försvinner om den förnyelseavverkas. Men det stämmer inte alls. Skogen växer tillbaka rätt snabbt genom de skogsbruksmetoder som tillämpas i dag, vilket ofta glöms bort, säger skogsägaren och -experten Anders Hjortman i Kvevlax. Läs mer om skogsbruket i fredagens Skogsägar-tema!

SLC Nyland: Högre spannmålspriser har minimal inverkan på bröd- och ölpris

För möjligheterna att utveckla produktionen och satsa ännu mer på effektiverade miljö- och klimatåtgärder är jordbrukets inkomstbildning och konkurrenskraft helt avgörande, påpekar SLC Nyland i ett uttalande.

SLC - Ka 6
KoneAgria en besökarframgång och ljusglimt i coronavardagen

Maskinutställningen KoneAgria i Pirkkahallen i Tammerfors lockade 14.768 besökare under tre dagar förra veckan. Besökarantalet var de facto 20 procent högre än senaste gång utställningen ordnades. Hos mässbesökarna fanns en stor lättnad över att coronatiden nu ser ut att gå mot sitt slut.