Arkiv

SLC - Granbarkborren 1 Webben
Det lönar sig att kolla granskogen för barkborrar

På grund av den torra sommaren har granbarkborren synts till på en del håll, bland annat i södra Finland. Det kanske är en god idé för skogsägarna att kolla sina granbestånd, i synnerhet om det finns sparskog med gamla granar.

SLC - Kartong 966B1041160D1158 Org
Metsä Board inleder planeringen av ny falskartongfabrik i Kaskö

Metsä Board, som är en del av Metsä Group, kommer att inleda planeringen av en ny falskartongfabrik i Kaskö.

SLC - Lic2
Stor minskning av licenser för älg i Kust-Österbotten

Till årets älgjakt har det i Kust-Österbotten beviljats 1.490 licenser. Det är en minskning med 500 från i fjol. Störst är minskningen i Karlebynejden och det aktualiserar igen målen för älgtätheten som enligt ÖSP fortsättningsvis är för höga.

SLC - Baver6
Bävrar skapar huvudbry i Sydösterbotten

De är duktiga byggare, bävrarna. Fråga de sydösterbottniska markägarna i Sideby, Härkmeri och Lappfjärd där djuren ifråga skapar huvudbry. Problemen uppstår när de bygger dammar som höjer vattennivån och orsakar översvämningar.

Ledaren: Turbulens på energivirkesmarknaden

I nuläget är frågan varifrån varan skall komma. Det är nämligen inte så att Ryssland exporterat flis enbart till Finland. Alla länder runt Östersjön har i större eller mindre omfattning köpt flis, pellets eller virke från Ryssland. Nu är det stopp på de leveranserna, konstaterar Mikael Jern.

SLC - Strumpor
Kalla fötter

SLC - 20220921 103418
”Veden kommer att ta slut snabbt i höst”

Det har verkligen varit fullt upp för Thomas Sund och andra inhemska vedhandlare sedan sensommaren. Nya kunder har tillkommit och gamla kunder har beställt större volymer än tidigare, säger Sund vars vedlager och faciliteter återfinns intill Söderfjärden. Läs mer om upphettad biobränslemarknad och skogsbruk i fredagens Skogstema!

SLC - Halm 3
Pyrolysteknik kan halvera jordbrukets klimatavtryck

Teknik för avskiljning och lagring av CO2 kan bli en viktig etapp för att nå jordbrukets klimatpolitiska mål. Danmark är på god väg, betonar den danska jordbruksorganisationen Landbrug & Fødevarer (L&F).

Österrike kräver EU-skydd mot varg

Vargstammen i EU har blivit för stor. Det borde bli lättare att avlägsna så kallade problemvargar. Det fordrade Österrike i samband med EU:s agrarministermöte på måndagen. Kravet fick stöd av sexton EU-ministrar.

SLC - Faaar1
Producenter har förhoppningar om förändrad vargpolitik

Sedan vargstammen började öka har i synnerhet fårproducenter levt i ständig oro. Christer Ollqvist och Milla Alanco-Ollqvist hoppas nu att jord- och skogsbruksutskottets betänkande ska leda till förbättrade villkor för landets fårnäring.

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande om vargen visar ljus i tunneln

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott gav förra veckans tisdag ett betänkande gällande stamvårdande jakt på varg. Betänkandet utgår från ett medborgarinitiativ som överlämnades till riksdagen i november 2020 med över 60.000 underteckningar. Initiativet efterlyser stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador.

SLC - Nyyylund8
Nylund: Djurvälfärdslagen är välkommen men den ökar kostnaderna

SLC:s ordförande Mats Nylund välkomnar ett modernare regelverk, men understryker behovet av stödsystem för att kompensera för de kostnader som uppstår i och med förändringen.