Arkiv

Könsbestämningen skadar inte embryot

Enligt det tyska jordbruksministeriet finns redan goda metoder som klarar en könsbestämning av ägget mellan den nionde och fjortonde dagen. Flera alternativa metoder är under utveckling.

Uppgifter om jordbrukarstöd 2020 finns i Viputjänsten

I e-tjänsten Vipu ser jordbrukarna nu de stödbelopp som betalades till den egna gården i fjol. I menyn Gård i punkten Betalningshändelser är de uppgifter som ska uppges i beskattningen nu specificerade.

Utbildningen för personer som ansvarar för växtskydd kan nu utföras digitalt

En webbutbildning för personer som ansvarar för växtskyddet har öppnats i Livsmedelsverkets nya utbildningsplattform.

Fågelinfluensa påträffades hos fasaner i Janakkala

Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8, som spridit sig på andra håll i Europa, har även konstaterats i Finland, meddelar Livsmedelsverket.

Statsrådet godkände Finlands förslag till EU-finansierade jordbruksstöd under 2021-2022

Statsrådet har godkänt Finlands förslag till nivåer för EU-helfinansierade jordbruksstöd under övergångsperioden 2021-2022. Förslaget ska sändas till Europeiska kommissionen för godkännande.

Förbud mot att verkställa Nylandplanens etapplandskapsplaner

Helsingfors förvaltningsdomstol har med tre handläggningsbeslut förbjudit verkställandet av Nylandsplanen 2050 etapplandskapsplaner, meddelar Helsingfors förvaltningsdomstol.

SLC - Dsc 4452
Andreas profilerar sig som fiskeinfluencer på sociala medier

Yrkesfiskarna bör bli mera synliga, flexibla och utåtriktade i sitt värv. Det är en huvudtanke med de aktuella projekten Fiskeinfluencer och Fiskeboost som arrangeras i Yrkeshögskolan Novias regi. Jakobstadsfiskaren Andreas Segervall har nyligen anammat rollen som fiskeinfluencer.

SLC - Balans 2
Mullrik odlingsjord kan bevaras genom integrerad mjölkproduktion

En del av den koldioxid som växternas fotosyntes binder från luften återfinns i marken, i form av mull. Mull bildas utav mikrobbiomassa, rotavsöndringar och växtrester. Markorganismer omvandlar organiskt material till mull, men de bryter också ner befintlig mull. Därvid avgår koldioxid till luften och markens kolhalt minskar. Balansen mellan anrikning och nedbrytning av kol kan vara positiv eller negativ, förklarar Paul Riesinger i sin andra artikel om integrering av växtodling och djurhållning.

SLC - Snoplog7
Snöröjande jordbrukare hoppas på mer snö

Många har välkomnat snön och det kalla vädret. En av dem är köttproducenten Erik Lybäck som sköter vinterunderhållet av vägar i Kronoby. Efter flera snöfattiga vintrar hoppas han nu på mer nederbörd.

SLC - Vinterdriv5
Inte perfekta förhållanden – men bättre drivningsläge

Ännu är det inte helt perfekta förhållanden för avverkning av så kallade vinterstämplingar. Men om det kalla vädret fortsätter ser det riktigt bra ut för drivningarna. Äntligen ser det ut att bli en bra vinter, säger skogsmaskinentreprenören Mika Sjöblom.

SLC - 339514 482114015134365 487739994 O
Australiens nötexport lider av kris med Kina

Australien förlorade under fjolåret mer än femton procent av sin export av nötkött. Det är framför allt den kinesiska marknaden som försvinner. En orsak är stigande priser i Australien, men spänningar i relationerna med Kina försämrar läget ytterligare.

SLC - Lpx 169454
Tyska forskare: EU:s gröna giv kan bli en björntjänst för planeten

EU-kommissionens gröna giv lanseras i Bryssel som en räddning för klimatet. Det är en sanning med modifikation. Jordbrukets miljö- och klimatåtgärder sänker de skadliga utsläppen i Europa, men i gengäld utlokaliseras skadorna till andra regioner i världen.