Arkiv

Är du nöjd med avbytarservicen?

Vilken är din erfarenhet av lantbrukets avbytarservice? Är avbytarna kunniga, betjänar förvaltningen? Det frågar MTK och SLC av medlemmar i en enkät om avbytarservicens situation.

Utredning: Etiska aspekter och tillgång till tjänster viktiga vid arbetskraftsinvandring

När arbetskraftsinvandringen ökar är det viktigt att säkerställa att rekryteringspraxisen är etisk och att det regionala servicesystemet kan svara mot invandrarnas behov, påminner Migrationsinstitutet i en utredning om utländsk arbetskraft inom Närpesregionens växthusnäring.

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar. NYTT: Aktuellt i Österbotten och i Åboland.

SLC - Tiertransporter E1595657547957
Åtta EU-länder går emot reform av djurtransporter

Åtta EU-länder protesterar mot ett förslag som syftar till ett totalförbud mot långa djurtransporter till länder utanför EU. Ifrågavarande länder betraktar begränsningarna som handelshinder.

SLC - 14Fad9Ea 53F2 43B1 8924 Bd2420F36D6A
Närpes Grönsaker får ny VD

Andelslaget Närpes Grönsakers styrelse har utsett 52-åriga Tomas Lindfors från Kristinestad till ny verkställande direktör. Nuvarande vd:n Stefan Skullbacka fortsätter i sin tjänst till slutet av april, då han går i pension.

SLC - Wasstrom V4 23 Mj
Alexandra Wasström nytt ungdomsombud i Nyland

Alexandra Wasström har börjat arbeta som nytt ungdomsombud för SLC Nyland. Högst upp på arbetslistan är att få ungdomarna i organisationen att komma ut och träffa människor igen.

Finländska grisköttsprodukter får exporteras till Sydafrika

Sydafrika har godkänt att finländska upphettade produkter av griskött förs in på den sydafrikanska marknaden. Exporten till Sydafrika kan inledas omedelbart, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Wvz Ruebenernte 2020 Roder Abladung
Komplett EU-förbud mot neonikotinoider

Neonikotinoider får inte ens i undantagsfall användas som betningsmedel för grödor inom EU-jordbruket. Medlemsländerna måste strikt beakta förbudet. Så kallade nödfallstillstånd är lagstridiga, fastställer EU-domstolen.

SLC - Kol Jan23 Nvk
EU-kommissionen förslår regelverk för certifiering av koldioxidupptag

EU har som mål att vara kolneutralt 2050, och som en del av detta mål har kommissionen gjort ett förslag till regelverk gällande certifiering av koldioxidupptag. Frågan belystes när Europaparlamentets kontor i Finland höll ett diskussionstillfälle om EU:s väg mot kolneutralitet i frågor om kolbindning och kolodling.

Investeringar i ladugårdar har minskat kraftigt

De senaste två åren har mjölk- och köttproducenterna gjort betydligt färre investeringar i ladugårdar än tidigare. År 2022 beviljade NTM-centralerna mindre än 20 miljoner euro i bidrag för investeringar i ladugårdar, medan motsvarande belopp 2019 var över 60 miljoner euro, uppger Livsmedelsverket.

SLC - Natstod
Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd för 2023

Förra veckan utfärdade statsrådet förordningar som gäller nationella stöd. Den helhet som består av nordligt stöd, nationellt stöd till södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta har samordnats med de reformerade EU-stödinstrumenten, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Img 6273
Nya stödförordningar träder i kraft

I torsdags utfärdade regeringen flera förordningar som har samband med jordbrukspolitikens nya stödperiod 2023-2027. De förordningar som nu har utfärdats innehåller bestämmelser om bland annat förutsättningarna för beviljande av arealbaserade stöd, tillsynen över EU:s djurbidrag samt stödnivåerna för miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.