Martin Westerberg
Från och med 1 januari 2019 träder livsmedelsmarknadslagen, som innefattar tillsättandet av en livsmedelsombudsman, i kraft. För SLC som organisation inleddes processen med att arbeta för en livsmedelsmarknadsombudsman med ÖSP:s och Martin Westerbergs motion till SLC-kongresssen 2012.
Jordbruk SLC Marknad

SLC:s styrelse nöjd över att livsmedelsmarknadslagen träder i kraft

Vid SLC:s styrelsemöte senaste måndag uttryckte styrelsen sin belåtenhet över att livsmedelsmarknadslagen träder i kraft från och med 1 januari.

– Det här projektet har varit en verklig långkörare och för vår del inleddes det med ÖSP:s och Martin Westerbergs motion om en livsmedelsombudsman vid SLC-kongressen 2012. Det känns bra att livsmedelsmarknadslagen förverkligas och träder i kraft, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

Det är ändå klart att det fortfarande finns saker som man helt enkelt inte kan känna till. Det här gäller till exempel exakt hur livsmedelsmarknadsombudsmannens arbete kommer att gestalta sig och vad det leder till i praktiken.

– Förhoppningarna från vår sida är ju att det här sammantaget på sikt kommer att leda till en stabilare livsmedelsmarknad och en sundare fördelning av intäkterna i livsmedelskedjan.

Han påpekar också att valet av ombudsman och dess ambitionsnivå har stor betydelse.

– Vi hoppas förstås att en kompetent, kunnig och ambitiös ombudsman tillsätts, säger Laxåback.

För livsmedelsombudsmannens byrå anslås budgetmedel för 300.000 euro på årsnivå. Det här ska räcka till ombudsmannens egna lönekostnader samt till åtminstone ytterligare två årsverken vid byrån.