Skogsbruk EU

Stormfällda träd
blir julgranar i Italien

I slutet av oktober förstördes 14 miljoner träd i nordöstra Italien. Nu organiserar böndernas och skogsbrukarnas organisationer försäljning av julgranar, som kommer från de fällda träden.

I flera stora städer i nordöstra Italien, plus Milano och Rom, säljs julgranarna för minst 15 euro, men flera köpare ger mer för att vara solidariska. Coldiretti, Italiens största jordbruksorganisation, hoppas att initiativet inte bara hjälper de drabbade skogsbrukarna, utan också får allt fler att gå tillbaka till riktiga träd och lämna plasten. Enligt organisationen har försäljningen gått bättre än förväntat.

Coldiretti har även i dagarna uppvaktat regeringen med en plan för det italienska skogsbruket. Bland annat vill organisationen att de drabbade ska få högre bidrag än i dag, men att hälften av dem enbart kan användas till att betala den extra arbetskraft som behövs.

Dessutom föreslår organisationen att det införs skattelättnader för dem som säljer virke eller ved.