Arkiv

Utbetalning av investerings- och startstöd för jordbruket inleds

Utbetalningen av investeringsstöd för jordbruket och startstöd för unga jordbrukare som beviljades i fjol inleds denna vecka, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - Affichage De 20180221 Eric Coutand Png En Cours
Vaccinerade ankor drabbades ändå av fågelinfluensan

Sedan den 1 oktober har för första gången över 60 miljoner ankor vaccinerats mot fågelinfluensan i Frankrike. Trots det har utbrott upptäckts på ett par ankfarmer. Vi fortsätter ändå tro på vaccinet, säger Eric Coutand på det franska jordbruksministeriet till LF.

SLC - Educamontrar23 Fridalonnroos 23
SLC presenterar skolmaterial på Educa-mässan 26-27.1

Educa-mässan, som årligen ordnas det sista veckoslutet i januari i Helsingfors mässcentrum, är Nordens ledande evenemang inom undervisning och pedagogik. SLC medverkar som utställare på mässan tillsammans med Farmer Time Finland, Finlands svenska 4H och UngMartha.

Examinerade inom naturbruk från Yrkesakademin i Österbotten

Här publiceras endast namnen på de som gett tillstånd att publicera namn i massmedier.

Metsä Group håller kvar vid 5 cm som minimidiameter för massaved

Metsä Group har fattat beslut om att fortsätta med en lägre minimidiameter för massaved inom virkesanskaffningen i Finland.

SLC - Kor Bete Vattenkopp Mw
Nya lagen om djurvälfärd ställer hårdare krav i djuruppfödningen

Lagen om djurvälfärd ersätter djurskyddslagen och trädde i kraft den 1 januari 2024. I lagen ingår bestämmelser om bland annat förbud mot båsladugårdar och grisningshäckar. De nya kraven på kontinuerlig tillgång till dricksvatten och användning av smärtlindring preciseras genom förordningar. Skyldigheten att låta kor och kvigor som hålls i båsladugårdar gå ute förlängs, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret anpassades till nya lagen om djurvälfärd

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret (EPR) har förnyats i enlighet med den nya lagen om djurvälfärd som trädde i kraft 1.1.2024. Också andra förnyelser och tekniska uppdateringar som möjliggör att registret fungerar har gjorts, uppger Livsmedelsverket.

Ändringar i CAP-plan och stödnivåer preciserades

Statsrådet godkände den 28 december flera förordningar, i vilka bland annat ersättningen för djurens välbefinnande, icke-produktiva investeringar och villkorlighetskraven preciseras så att de överensstämmer med ändringarna av CAP-planen. Dessutom godkände statsrådet stödnivåerna för produktionskopplade inkomststöd för 2024, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Lantmännen förvärvar HKScans svenska verksamhet

Lantmännen har tecknat avtal om att förvärva HKScan Oyjs svenska verksamhet, HKScan Sweden AB. Förvärvet omfattar all verksamhet i Sverige och varumärkena Scan, Pärsons och Bullens.