Jordbruk Skogsbruk SLC

250 deltar i SLC:s kongress
den 26-27 november i Esbo

Om en dryg vecka går SLC:s förbundskongress av stapeln på Hotell Korpilampi i Esbo. Till kongressen har nu anmält sig cirka 250 deltagare från hela organisationen.

SLC ber att även deltagare som enbart deltar i dagsprogrammet anmäler sig och meddelar sina kontaktuppgifter till förbundsekonom Gunilla Johansson (gunilla.johansson@slc.fi) så fort som möjligt så att arrangörerna kan beräkna tillräcklig mötestraktering.

Genom kongressen får producentförbund, lokalavdelningar och skogsvårdsföreningar ta del av viktiga frågor och via valda representanter påverka de allmänna riktlinjerna och principerna för centralförbundets verksamhet.

Under kongressen behandlas flera temaområden, bl.a. jordbrukspolitikens framtid och livsmedelskedjans lönsamhet, skogsvårdsföreningarnas framtid, markägarfrågor, SLC:s miljöprogram, konsumentfrågor och digitalisering.

Till kongressen har inlämnats 11 motioner vilka även behandlas av kongressens arbetsgrupper. Som avslutning på SLC:s medlemstemaår utses även Årets lokalavdelning som kommer att belönas med ett verksamhetsbidrag på 1.000 euro.

Handlingarna sänds ut per e-post till alla anmälda deltagare fredagen den 16 november, och handlingarna kommer även att finnas till påseende tillsammans med övrig information på kongresswebbplatsen slc.fi/kongress2018.