Skuffisbesok
SLC:s kommunikationschef Mia Wikström berättade om organisationen och Landsbygdens Folks chefredaktör Micke Godtfredsen om tidningen.
SLC

Agrologstuderande
besökte SLC och LF

21 studerande från Yrkeshögskolan Novias agrologutbildning i Raseborg besökte SLC på tisdagen i samband med SLC:s seminarium för bioekonomistuderanden. SLC:s kommunikationschef Mia Wikström berättade om organisationen och Landsbygdens Folks chefredaktör Micke Godtfredsen om tidningen.