Lpx 155306
En växande del av handeln med illegala växtskyddsmedel har flyttats till nätet. Det försvårar kontrollen.
Jordbruk Skogsbruk EU Globalt Marknad

Illegala växtskyddsmedel
är ett stort globalt problem

Handeln med förfalskade växtskyddsmedel är ett av de snabbast växande områdena inom den organiserade brottsligheten i EU. Preparaten är ett hot mot både hälsa och miljö och förorsakar stora ekonomiska förluster för jordbruket, uppger organisationen Europol.

Problemet med olagliga växtskyddsmedel diskuterades förra veckan på ett brett upplagt symposium i tyska Braunschweig med 80 experter från 15 EU-länder. Deltagarna hoppas på förstärkta och harmoniserade EU-granskningar mot den illegala handeln.

Olagliga växtskyddsmedel är inget litet problem i EU. Den europeiska immaterialrättsbyrån EUIPO uppskattar att 14 procent av alla växtskyddsmedel som såldes i EU 2017 var förfalskade. Det motsvarar ett marknadsvärde på 1,3 miljarder euro.

Den globala marknaden omsätter mer än sex miljarder euro per år. I handeln rör sig en lång rad förfalskade kemikalieblandningar med skadligt innehåll, sade Helmut Tschiersky från den tyska matsäkerhetsmyndigheten BVL, som arrangerade konferensen.

Ingen kommer åt att testa dem, ingen vet vad de innehåller. Men farliga är de, inskärpte Tschiersky. Effektiva hjälpmedel och snabba analyser är nödvändiga för att avslöja bedrägerierna. Tekniken har blivit bättre och nya metoder är under utveckling.

Näthandeln tilltar

Ett internationellt samarbete mellan experter på de mest skiftande områden är nödvändigt för att bekämpa trafiken. En växande del av handeln med illegala växtskyddsmedel har flyttats till nätet. Det försvårar kontrollen, eftersom inga prover finns att tillgå.

Särskilt viktiga är kontrollerna vid EU:s yttre gränser och i hamnarna. Tyskland har till exempel skärpt granskningarna i Hamburgs hamn där specialutbildade inspektörer övervakar lossningen av misstänkta produkter som anländer sjövägen.

Stora mängder växtskyddsmedel importeras till Hamburg, mestadels från Asien. Omkring två tredjedelar av varorna är transitgods som transporteras vidare till andra EU-länder eller tredjeländer. Transittrafiken är särskilt svår att kontrollera.

Parallellhandel som täckmantel

Olagliga växtskyddsmedel importeras ofta till EU under den så kallade parallellhandelns täckmantel. Parallellhandel är laglig på den inre marknaden för handel med produkter som är godkända i ett annat EU-land.

Det innebär att företag köper produkten i ett annat EU-land för försäljning på den egna marknaden. Kriminella parallellhandlare importerar däremot förfalskade växtskyddsmedel från svarta leverantörer med falska papper.

Det kan vara mycket svårt att upptäcka och analysera en olaglig produkt. För ändamålet utvecklar en arbetsgrupp inom EU fram metoder för analytisk strategi. Målet analysmetoder som levererar snabba och exakta analyser.

Experterna beklagar att bedragare som säljer illegala växtskyddsmedel sällan åker fast för att rättssystemet inte fungerar som det borde. Åklagarmyndigheterna lägger alltför lättsinnigt ned målen. På den punkten måste en förändring ske.

Europol och BVL hoppas att ett nytt EU-kontrolldirektiv ska förbättra möjligheterna att ställa handlare med förfalskade produkter inför rätta. Därigenom kan EU äntligen få harmoniserade regler för kontroll av handel och användning av växtskyddsmedel.