Jordbruk SLC

SLC, Martha och ELO bjuder in till toppseminarium om skolmåltiden

Skolmåltiden, en av Finlands viktigaste innovationer, fyller 70 år 2018. Det firar SLC, Finlands svenska Marthaförbund och ELO-stiftelsen för främjande av finländsk matkultur genom att i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet ordna ett toppseminarium om skolmåltiden måndagen den 10 december på Hanaholmens Kulturcentrum i Esbo.

Målgruppen för seminariet är beslutsfattare och tjänstemän inom kommuner och undervisning, experter, forskare, nordiska och finländska aktörer inom skolbespisningen och måltidskedjan, lärare som deltar i matfostran, påverkningsforum för barn och unga samt övriga intresserade av skolmåltiden.

Arrangörerna bjuder in deltagare till seminariet för att inspireras, nätverka och få nya perspektiv och verktyg i arbetet för att främja skolmåltiden.

Under seminariet får deltagarna bekanta sig med hur skolmåltiden har utvecklats och vilken skolmåltidens betydelse är i dag och i framtiden. Utvecklingen av skolmåltiden förutsätter tydliga mål samt samarbete mellan beslutsfattare, sakkunniga, myndigheter, skolor, kök och föräldrar. Arrangörerna vill dels svara på frågan om vilka utmaningar som behöver tacklas och dels genom vilka metoder man ytterligare kan främja skolmåltiden.

Seminariet inleds med en historisk skollunch kl.12.00 där deltagarna får bekanta sig med finländsk skolmatkultur, dess olika skeden och framtida möjligheter. Seminariet inleds kl.13.00 och öppnas officiellt av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Seminariedeltagarna får även ta del av nordiska hälsningar och inspirationsunderlag samt tre paneldiskussioner. I centrum av varje paneldiskussion finns en utmaning att vill lösa. Genom att sammanföra mångsidigt kunnande och mod vill arrangörerna förflytta diskussionen om skolmåltiden från utmaningar till lösningar. Även de ungas röst kommer att höras under seminariet.

Seminariet är tvåspråkigt och simultantolkas och kommer även att livestreamas. På seminarieplatsen finns även ett infotorg där samarbetsparter, organisationer och projekt presenterar sig och sitt material.

Anmälan sker elektroniskt via den här länken. Seminariet är avgiftsfritt, men för icke annullerade bokningar debiteras 45 euro. Mera information om seminariet på slc.fi/evenemang eller av SLC:s kommunikationschef Mia Wikström, 050-355 3213 eller mia.wikstrom@slc.fi.