Rasmus Sahl
Rasmus Sahl, medlem i SLC Nylands ungdomsutskott, vill uppmana unga odlare att vara öppna för nya idéer.
Jordbruk SLC Livet på landet

SLC-ungas julhälsning: ”Det finns alltid en framtid”

– SLC Nylands ungdomsutskott vill passa på och önska God Jul till alla producenter och andra inblandade, säger utskottsmedlem Rasmus Sahl, som sedan i somras driver Bisa gård i Sottungsby i Vanda tillsammans med flickvännen Eva-Linn Sjöblom.

Det är ett av parets får, som går under namnet 88, som poserar på bilden med mössa på huvudet.

– Hon är vår ledartacka och väldigt tam. Vi visste att vi får henne att ställa upp på bild, säger Eva-Linn som knäppte fotot.

Satsning på dikor och får

Bisa gård har varit i Eva-Linns släkts ägo sedan 1893 och hon är femte generationen som brukar gården. Före generationsväxlingen i somras hade hennes föräldrar mjölkproduktion med direktförsäljning, men den verksamheten lades ner i och med generationsväxlingen.

Eva-Linn och Rasmus har ett femtiotal får av finsk lantras och tänker i framtiden satsa på dikoproduktion. 15 Herefordkor står redan i ladugården och i framtiden är det tänkt att paret skall ha upp till femtio dikor.

– Vi valde Hereford för att de är så snälla. Eftersom vi finns i Vanda rör här sig så mycket folk och därför är det viktigt att djuren är vänliga. Vi har också valt djur som inte har horn, berättar Eva-Linn.

Ekologisk spannmål och potatis

Paret odlar ekologisk havre, vete, råg och bondböna och därtill har man fodervall och beten samt småskalig ekopotatisodling med direktförsäljning. Åkrarna har varit i ekoproduktion sedan 1994 och i framtiden skall även djurproduktionen bli ekocertifierad. Förutom åkrarna hör också 68 hektar skog till gårdens ägor.

– Vi odlar 160 hektar av vilket 30 hektar är egna åkrar. Vi har många arrendegivare och den största av dem är Vanda stad med 40 hektar. De många små åkrarna gör att stordrift inte skulle vara ett alternativ för oss och är en delorsak till att gården i tiderna gick in för ekoodling.

Fåren går på bete på åkrarna om somrarna och förs till betena så att Rasmus promenerar först med havrehinken i handen och sist går Eva-Linn och vallhunden Pojo.

– Vi flyttar fåren mellan betena med en veckas mellanrum. Maten räckte bra till i somras trots torkan; fåren var nästan litet feta.

”Var öppen för nya idéer”

Det var på Novias agrologutbildning i Ekenäs som paret träffades. Rasmus, som blev färdig agrolog för två år sedan, är hemma från den lilla byn Skaftung i Kristinestad, Österbotten.

– Jag har varit aktiv i Skaftungs ungdomsförening, berättar Rasmus, som till en början tyckte att det var nästan ”skrämmande mycket folk” i Vanda. Men nu har han vant sig.

Han gick med i SLC Nylands ungdomsutskott för ett år sedan och trivs bra.

– Det är trevligt att komma ut bland folk och träffa andra inom lantbruksnäringen.

Eftersom det är dåligt med ungdomar överlag inom näringen i dag så vill Rasmus uppmuntra alla att vara öppna för nya tankar och idéer.

– Det som fungerade för 30 år sedan gör det kanske inte längre i dag. Det är bra om man som bonde kan ha många ben att stå på; varför inte börja med till exempel grönsaksodling eller djur. Om man har något man vill förverkliga så lönar det sig att undersöka saken och se om det skulle vara möjligt, uppmanar Rasmus.

God Jul
Fåret som ställt upp på bild är Eva-Linn Sjöbloms och Rasmus Sahls ledartacka.