Dsc 0850
Ralf Latvala och Jimmy Ratus sköter försäljningen vid Loukkos lantbruksaffär i Närpes. I början av nästa år lämnar företaget den gamla stationsmiljön i Finby för en mera centralt belägen affärslokal på Nixback i samma by.
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Loukko i Närpes
höjer profilen efter årsskiftet

Ett mera centralt och kundvänligt läge och klart större butiksytor är de främsta trumfkorten när Loukkos lantbruksaffär i Närpes byter adress i Finby i början av 2019. Avsikten är också att öka affärens produktsortiment, säger butikschef Jimmy Ratus.

I en snar framtid lämnar Loukkos lantbruksaffär i Närpes den nuvarande fastigheten på Bangårdsvägen – i närheten av det gamla stationshuset i Finby – för ett mera centralt läge inom samma by i Närpes centrum.

– Vi kommer att installera oss i en affärslokal på Nixback. Vi har redan påbörjat flyttningen i viss mån. Arbetet kommer att ta fart i slutet av året, säger butikschef Jimmy Ratus.

Adressbytet är någonting som har varit påtänkt i ett par års tid. Förändringen kommer framför allt att innebära ett mera lättillgängligt och kundvänligt läge och tillgång till klart större affärsytor. En nyanställning hör också till framtidsplanerna.

– Något exakt öppningsdatum har vi inte slagit fast ännu. Men målet är att komma igång under januari månad. Vi kommer också att arrangera en officiell tillställning i samband en öppningen, säger Ratus.

Jimmy Ratus tillägger att Loukko i Närpes kommer att bredda sitt produktsortiment i samband med nystarten.

– Vi kommer bland annat att utöka IKH:s sortiment i vår affär och erbjuda olika slags skogstillbehör såsom motor- och röjsågar samt skogsvagnar. Dessutom samarbetar vi flitigt med Kärcher i fråga om exempelvis högtryckstvättar och dammsugare, säger Ratus.

Förmedlar fyra miljoner kilo spannmål årligen

Loukko i Närpes säljer också fritidsmaskiner såsom fyrhjulingar, skotrar och motorcyklar. Men lantbrukssidan är den viktigaste delen av affärens verksamhet, understryker Jimmy Ratus.

Jimmy Ratus har varit knuten till affären i två och ett halvt år. Han sköter till vardags ruljangsen tillsammans med den rutinerade kollegan Ralf Latvala.

– Jag har jobbat i fastigheten på Bangårdsvägen sedan 1984. På den tiden hette affären Eka och till utbudet hörde bland annat spannmål, gödsel och djurfoder. Loukko etablerade sig i Närpes i början av 1990-talet, säger Ralf Latvala.

Hur har er försäljning av lantbruksmaskiner och tillbehör artat sig under år 2018?

– Det har rört sig uppåt. Men samtidigt är det tydligt att många bönder är ganska försiktiga på investeringsfronten. Det är också ett faktum att kårens medelålder är rätt hög här i Sydösterbotten.

– Den här tiden på året är det lugnt på lantbrukssidan. Eventuellt efterfrågar någon enstaka jordbrukare utsäde eller gödningsmedel redan i det här skedet, tillägger Latvala.

Kärnområdet för Loukkos lantbruksaffär i Närpes är Sydösterbotten. Men via näthandeln når affären samtidigt ut till ett betydligt vidare geografiskt område.

– På sistone har största delen av de lantbruksmaskiner som vi har sålt köpts av kunder från andra delar av landet, säger Jimmy Ratus.

– Näthandeln är viktig idag. Men när det gäller utsäde, växtskyddsmedel och andra tillbehör inom jordbruket är det fortsättningsvis traditionell telefonförsäljning som gäller, säger Ratus.

Ytterligare en långvarig och betydelsefull nisch för lantbruksaffären i Finby är förmedling av spannmål. Transporterna ombesörjs antingen av bönderna själva eller av Loukko.

– Det handlar om en mottagen mängd om cirka två miljoner kilo spannmål här i Finby samt ungefär lika mycket i Övermark där Johan Engström sköter mottagningen för vår del, säger Ralf Latvala.

Volymmässigt har Loukkos spannmålsförmedling legat på en ganska konstant nivå under de senaste åren.

– Tyngdpunkten ligger på de traditionella sädesslagen. Oljeväxter som ryps och raps förekommer också men överlag handlar det inte om specialgrödor i någon hög grad, säger Latvala.

Jordbrukare vid sidan om butikschefsjobbet

Jimmy Ratus har själv en naturlig kontakt till jordbruket. Han är uppvuxen på en gård i Yttermark. Han tillhör en tvåspråkig familj och har studerat till lantbruksföretagare vid lantbruksutbildningen i Kauhajoki.

– Det handlar om såväl spannmålsutbildning som äggproduktion vid hemgården. När jag tar semester från butikschefssysslan brukar det istället vara jordbruk som gäller, säger Jimmy Ratus.

– Eftersom jag är själv bonde är det lättare för mig att som försäljare förstå de villkor som gäller för yrkeskåren, tillägger Ratus.

Loukko-kedjan har förutom i Närpes affärer i Kauhajoki och Tervajoki.

Dsc 0102
Loukkos lantbruksaffär i Närpes börjar på ett nytt kapitel i en ny affärslokal i början av 2019. Avsikten är att öka produktsortimentet, säger Jimmy Ratus. PRIVAT FOTO