Img 4584
Den gamla bondgården är från Malax och från 2015 har ett aktivt renoverings- och byggarbete pågått både på talkobasis och i samarbete med byggfirman Närpes Byggtjänst. Huset skall användas som samlingshus och för havsnära turism. En Facebook-grupp finns för marknadsföringen. Julkärvar erbjuds för första året, berättar Katarina Westerlund.
Livet på landet

Traditionella julkärvar
finansierar föreningshus

Det är adventstid och snart jul och det finns då ett som annat som piggar upp i vardagen och i vintermörkret. Edviksjöns Allaktivitetsförening r.f. i Korsnäs har under året tillverkat julkärvar.

Julkärvarna är ett steg i att skapa julstämning och möjliggöra tilläggsinkomster för Edviksjöns allaktivitetsförening.

– Vi är en aktiv liten förening och jobbar med att bygga upp ett föreningshus här vid havsviken. Sommartid ordnar vi sommarfest och allsångskvällar utomhus och det har folk uppskattat. För att kunna bygga färdigt föreningshuset behövs en inkomstbringande aktivitet. Där kommer tillverkningen av julkärvarna in i bilden, berättar Katarina och Maj-Britt Westerlund.

Handgjorda kärvar

Enligt Westerlund har julkärvarna tillverkats genom att en medlem, som är växthusodlare och spannmålsbonde, först odlat havre på samma gång som den övriga spannmålsodlingen. På hösten skars havren på gammaldags vis med skära, i flera omgångar, på talko av ett tiotals medlemmar.

Maj-Britt Westerlund visade då hur julkärvarna skulle skäras och bindas med havrestråna till en speciell knut mitt på kärven.

– När jag var ung gjordes kärvar av all skördad spannmål. Till julkärvar används havre. Kärvarna skall sedan torkas och paketeras så att de kan säljas till kunderna. Våra julkärvar har förvarats hemma hos oss i en plåthall där Katarina sedan har paketerat dem, berättar Maj-Britt.

– Vi har nu det första året tillverkat och bundit över 300 handgjorda julkärvar enligt gammal metod. Vi ville göra och erbjuda något annorlunda än de julkärvar som tillverkas maskinellt. Julkärvarnas storlek beror på hur havren har vuxit på åkern och därför finns större och mindre kärvar, poängterar Katarina.

Uppskattade julkärvar

Kundkretsen för Edviksjöns Allaktivitetsförenings julkärvar är mataffärer i Korsnäs och privatpersoner. På olika marknader har julkärvar köpts av privatpersoner som har velat ha kärvar till julen.

Julkärvar hör julen till och ger en speciell julstämning om det också finns snö ute. Även blomaffärer i Närpes och i Malax har köpt föreningens julkärvar.

– Kundresponsen har enbart varit positiv och det finns också gånger när julkärvarna på vissa marknader har sålts slut på kort tid. Affärerna är nöjda att få handgjorda julkärvar att erbjuda sina kunder och framför allt när pengarna går till ett gott ändamål. Gärna skulle en kund eller en affär som kan köpa en större mängd julkärvar få finnas framöver så att föreningen har både större och mindre kunder. Alla kunder är värdefulla, säger Katarina Westerlund.

– Vi hoppas att julkärvarna kan bli en fortsatt tradition för föreningen. Framåtanda och idéer finns och det behövs för att vidareutveckla verksamheten liksom att det även behöver finnas en stadig grund för att tillverka och sälja kärvar, poängterar Katarina Westerlund.

Img 4574
Enligt Maj-Britt Westerlund och Katarina Westerlund, är det viktigt att få in inkomster när föreningen har fasta kostnader som skall betalas för verksamheten. Därför ordnas en julgrötsdag, som i år är den 29 december. Då passar även erbjudandet med julkärvarna in liksom att lämpligt vinterväder också önskas den dagen.