Arkiv

SLC - 275C2203 08Dc 478E 99C1 Af47D97E8936
Spelet har börjat om nästa EU-chef

Än så länge handlar det om rena spekulationerna. Men faktum är att flera europeiska tidningsdrakar spekulerar med tanken på en möjlig lansering av den tidigare centralbankchefen Mario Draghi till nästa chef för EU-kommissionen.

Snellman säger upp 17 anställda

Köttförädlingsföretaget Snellman i Jakobstad har avslutat sina omställningsförhandlingar.

SLC & SLC Nyland om Östbanan: Markägarnas egendomsskydd i infraprojekt och planläggning måste tryggas

Redan det att planering av stora infraprojekt inleds kan få omfattande konsekvenser för markägare. SLC och SLC Nyland framhåller att äganderätten är tryggad i Finlands grundlag och utgör en grundbult i det finländska samhällsbygget. Så länge ett omfattande infraprojekt har osäker projektfinansiering och verkställigheten kan ifrågasättas borde man vara mycket återhållsam med att alls inleda en planeringsprocess.

SLC - 53510725245 0F389A9Abb O
Försvar och jordbruk prioriteras av EU-väljare

Den tillspetsade geopolitiska situationen är en källa till oro för en majoritet av EU-medborgarna. Aktiviteter som försvar, energi och jordbruk står därför högt i kurs bland EU-väljarnas prioriteter inför det förestående EU-valet i juni.

Nya investeringsstöd följer gamla principer

Ålands landskapsregering har fastställt de nya stödnivåer och urvalskriterier för investeringsstöd som kan ges åt livsmedelsförädlande företag.

Djurtätheten för broilrar uppdateras

Statsrådets förordning om skydd av broilrar ändras så att djurtätheten för broilrar i fortsättningen bestäms på ett sätt som är mera tillförlitligt och som bättre beskriver den verkliga situationen i uppfödningsstallet.

Ändrade stödutbetalningar kan kräva förhandlingar med banken

Kreditgivare och kredittagare ska sinsemellan förhandla om tidsplanen för återbetalning av lån. För att ändra tidsplanen ska kredittagaren själv förhandla med sin egen bank, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Ta hand om bonden ska bli permanent

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om regeringens utkast till proposition som syftar till att göra Ta hand om bonden-verksamheten permanent.

SLC - Besok1
ÖSP-unga på studieresa till Västerbotten

I slutet av mars arrangerade ÖSPs ungdomsutskott en studieresa till Västerbotten. Det var 25 unga ivriga bönder som kom med på resan, och de var från hela Österbotten. I Umeå anslöt Västerbottens unga bönder och vi gjorde studieresan tillsammans.

SLC - Stoneless Bild 1
Innovativ stenplockare blev populär i Danmark

Ett ungt danskt företag har lanserat en lätt stenplockare för åkrar med namnet Stoneless, som ska göra det lättare att plocka sten från åkern efter vårbruket. Mer än 300 enheter har redan sålts i Danmark. Nu utvidgar Stoneless till nya marknader utanför Danmark.

SLC - Img 5841
Jord- och skogsbruksministern diskuterade jordbrukets framtid

Har jordbruket en framtid? Det var frågan då jordbrukare och sakkunniga tillsammans med jord- och skogsbruksminister Sari Essayah samlades på Lärkkulla stiftsgård förra veckan.

SLC - Karavan 1 Apr24
Karavanen levererade hjälpen till Ukraina

Rikard Korkman, ombudsman på SLC, och Mårten Ström, en av deltagarna i insamlingen för att hjälpa Ukraina körde nyligen under några mycket händelserika och känsloladdade dagar i april ner en bil till Lviv i västra Ukraina. Detta skedde som en del av KARAVANEN TILL UKRAINA-projektets insamling för att donera utrustning som Ukraina desperat behöver.