Timmerbilar Webb
Den 32 meter långa HTC-timmerbilen transporterar 25 procent mer timmer än konventionella bilar. Det sparar bränsle, utsläpp och personal. FOTO: Stora Enso
Skogsbruk Maskin & teknik Tema

Superlånga timmerbilar blir vanligare på vägarna

Långa och tunga fordonskombinationer är ingen ovanlighet längre på de finländska vägarna. I dag rullar redan femtio så kallade HCT-bilar med dispens från Trafi. Den längsta bilen mäter 34,5 meter och den tyngsta bilen väger 104 ton.

Bokstavskombinationen HCT står för High Capacity Transport och är en gemensam benämning för transporter som överstiger den normala, lagstadgade längden 25,25 meter och maxvikten 76 ton.

Det senaste tillskottet i den finländska trafiken är en 92 ton tung och 32 meter lång timmerbil som ägs av transportförtaget Kari Malmstedt Oy. Dragbilen är en Sisu med fyra axlar och en motoreffekt av 625 hästkrafter.

Bilen drar en släpvagn med fem axlar och kan i den konfigurationen trafikera som en normal 76-tons kombination. Genom att koppla en påhängsvagn efter släpvagnen kan vikten höjas till 92 ton som fördelas på sammanlagt 12 axlar.

Begränsat till utvalda sträckor

Sju av axlarna kan lyftas för att underlätta ekipagets manövrer på trånga platser. Kombinationen kan i sin helhet lasta 64 ton timmer. Grovt räknat kan bilen ta en 25 procent större last är en konventionell timmerbil.

Malmstedts bil transporterar timmer för Stora Enso i östra Finland. Dispensen är begränsad till vägar som håller för tunga bilar. Transporterna sker längs sträckorna Nyslott-Imatra-Joutseno-Kouvola-S:t Michel-Juva-Varkaus och Nyslott-Kides-Värtsilä-Uimaharju.

Sedan 2013 har Trafi beviljat 50 dispenser för fordonskombinationer som är längre och tyngre än normen föreskriver. Förhoppningen är att de långa bilarna ska spara bränsle, utsläpp och personal, då de transporterar större mängder varor per enhet.

Fördelarna ska vägas upp mot eventuella nackdelar. Reformens kritiker invänder att de tunga bilarna sliter mer än lovligt på vägar och broar. De inbesparande kostnaderna för själva trafiken kan utebli om vägunderhållet blir dyrare.

Trafiksäkerheten har också använts som argument mot de stora bilarna. En lång kombination tar mycket plats och kan vara svår att manövrera i trånga korsningar. Risken för olyckor kan också öka i samband med omkörningar av ett överlångt fordon.

Försöket ska utreda HCT-nätets optimala längd och rutter och behovet av eventuella viktbegränsningar under kritiska årstider. Det kan också bli aktuellt med kontrollsystem som fjärrövervakar fordonskombinationer som väger mer än 76 ton.

I Sverige gäller maximalt 74 ton

Hos Trafi betecknar man HCT-pilotprojektet som den största förändringen någonsin inom den finländska trafiken med lastbilar. Flera olika kombinationer av fordon och släp kan nu testas noga under realistiska förhållanden.

Det är inte bara timmerbilar som deltar i försöket. Flera av de långa kombinationerna i HCT-programmet fraktar livsmedel eller industriprodukter i täckta släpvagnar. Om lasten är lätt är merutrymmet den avgörande faktorn. Vikten spelar en underordnad roll.

Enligt uppgift transporteras 60 procent av det finländska timret redan i dag med tunga timmerbilar.

De svenska transportföretagen och skogsindustrierna följer noga med det finländska försöket. De svenska myndigheterna har hittills varit försiktiga. I juli höjdes den maximala vikten från 64 ton till 74 ton på vägar med den högsta bärighetsklassen. Trafikverket befarar att de svenska vägarna inte skulle klara belastningen av tyngre timmerbilar.