Arkiv

Apetit förbättrade klart sitt resultat för 2023

Omsättningen för Apetit 2023 låg på 175,5 miljoner euro för 2023 när den för 2022 låg på 181,7 miljoner euro. Rörelseresultatet för 2023 låg däremot på 7,5 miljoner euro jämfört med 3,5 miljoner för 2022.

SLC - Arter Webben
Marknadsöversikt: Spannmål, potatis, ärter och kummin odlades tillräckligt för inhemsk konsumtion 2023

Enligt Naturresursinstitutets skördestatistik uppgick spannmålsskörden år 2023 till cirka tre miljarder kilogram, vilket var 16 procent mindre än tioårsmedelvärdet. Den beräknas ändå täcka ett års inhemska behov.

ÅPF-ordföranden: Alla anställda ska behandlas rättvist

Ålands producentförbunds ordförande Birgitta Eriksson-Paulson konstaterar som representant för branschen att det är olyckligt när det som i fallet med anklagelserna mot äppel- och fruktodlaren Karl-Ers avslöjas tvister om att anställd personal inom jordbrukssektorn eventuellt inte har fått korrekt behandling.

ÅPF och SLC tar avstånd från utnyttjande av arbetskraft

Producentorganisationerna tar kraftigt avstånd från osaklig behandling och utnyttjande av arbetskraft. Det är alla arbetsgivares ansvar att motarbeta alla slags missförhållanden i sysselsättningsfrågor påminner SLC och ÅPF.

SLC:s företagarutskott diskuterade gårdarnas ekonomiska utveckling

SLC:s företagarutskott höll möte förra veckans onsdag. Under mötet diskuterades jordbrukets strukturomvandling och diversifieringsmöjligheter samt gårdarnas ekonomiska situation. Dessutom gjordes ett besök på Saga Furs i Vanda.

SLC - Westerlund Fritzen 1
Finska Hushållningssällskapet startar demonstrationsodlingar vid Brusaby

Kommande odlingssäsong startar rådgivningsorganisationen Finska Hushållningssällskapet demonstrationsodlingar på Axxell Brusabys åkrar i Kimito. Projektet genomförs i samarbete med Axxells naturbruksenhet Brusaby.

Ekoaktörer möttes för att diskutera export av ekologisk spannmål

I början av februari samlades aktörer inom ekobranschen till samarbetsmöte i Helsingfors för att diskutera export av ekologiskt spannmål. Träffen utgjorde en fortsättning på det möte som ordnades under KoneAgria-mässan i oktober för att diskutera marknadsläget.

Finska hushållningssällskapet lanserar nya servicepaket

Finska Hushållningssällskapet lanserar nya servicepaket inom lantbruksrådgivningen.

SLC - Alexandra Linden
Alexandra Lindén är praktikant vid SLC

Alexandra Lindén, skogsbruksingenjörsstuderande, är praktikant vid SLC i fyra veckors tid den här våren.

SLC - Dsc00432
Tips för spannmålsodlare: Dränera åkrarna och inte din ekonomi

Intresset var så stort att arrangörerna måste bära in extra stolar när ÅPF:s spannmålsutskott ordnade växtodlingskväll med SLC:s spannmålsexpert Rikard Korkman och odlingsrådgivaren Dennis Grönroos. Korkman lyfte bland annat fram möjligheterna till odlingskontrakt med garantipris och Grönroos betonade att odlaren alltid måste hålla koll på sina kostnader och dränera åkrarna i stället för sin ekonomi.

SLC - 20240308 103129
”Glyfosatfria” Luxemburg tvingades ändå backa från förbudet

Som ett av de första länderna i världen stoppade Luxemburg växtskyddsmedlet glyfosat. Men förbudet varade inte längre än i tre år, efter det att staten stämdes av globala agrarjätten Bayer. Vi bönder erbjöds också pengar av vår regering för att haka på frivilligt. Men nu när glyfosat åter är tillåtet, stoppas vi av kontrakten som vi band oss till då, säger Christian Wester, chef för landets största lantbruksorganisation.

Livsmedelsverket inleder omställningsförhandlingar

Livsmedelsverket inleder omställningsförhandlingar. Som en engångsinbesparing måste man spara in 4,4 miljoner euro redan i år. Dessutom har man ett sammanlagt inbesparingsbehov på ungefär 10 miljoner euro under åren 2025-2028.