Sjalvstandighet
Veckans Tok

Självständighet

– Vad jag tänker på när jag hör ordet självständighet? Det är en person som själv fattar sina beslut och som tar ansvar för det egna handlandet.

– Bra! Här får du ta ansvar för din egen telefonräkning!