Dsc 0267
Produktionschefen Daniel Sundblom vid det utbyggda kombiverket för virkessortering. Numera vill nästan alla kunder ha virkespaket där alla bräder eller plankor är lika långa, säger han.
Skogsbruk Marknad Tema

Godbysågens utbyggda
kombiverk höjer kapaciteten
minst tjugo procent

Ålands SkogsIndustrier Ab har byggt ut kombiverket för virkessortering vid sågen i Godby så att produktionskapaciteten ökat med tjugo procent.

– Till och med lite mer nu under de första åtta veckorna. Men det är en så pass kort period att det är svårt att dra säkra slutsatser, tycker produktionschefen Daniel Sundblom.

Han säger att sorteringen av det sågade virket under många år varit en ”bromskloss” för virkesförädlingen i Godby.

Det utbyggda kombiverket sorterar torra och råa sågade varor både från Godby och grovtimmersågen i Jomala Önningeby. Sorteringen sker i arton olika fack i stället för tidigare endast sex fack.

– För tjugo år sen var det okej med bara sex fack, men i dagsläget räcker det inte alls.

Redan i början av förra veckan slog Godbysågen tack vare det nya kombiverket produktionsrekord för ett år helt år trots att en månad återstår av 2018.

Sundblom räknar med att det i slutändan kommer att handla om en investering på närmare en halv miljon euro när hela utbyggnaden är klar.

– När man investerar i ett sågverk får man räkna med att det fort blir ganska stora pengar. Men nu kan vi med samma bemanning öka produktionen med minst tjugo procent och räknar därför med att satsningen ska betala sig på fem år.

Dsc 0298
Daniel Sundblom i produktionshallen, där det sorterade virket tippas ner för paketering.

Virkessortering från två sågverk

Ålands SkogsIndustrier som bildades för drygt två år sedan efter sammanslagningen av Ålands Skogsägarförbund och Carl Rundberg Ab har haft som målsättning att såga alla stockar som avverkas på Åland.

Det blir inte längre fallet sedan skogsbruksingenjör Kennet Berndtssons nya företag SkogAx börjat köpa upp virke som skeppas till Fredrikshamn för förädling vid Stora Ensos anläggningar.

Skogsindustriers utbyggda kombiverk sorterar som tidigare nämnts inte enbart virke som sågas i Godby, dit stockar under 24 centimeters diameter fraktas direkt från skogen. Också mycket virke som sågats vid företagets grovtimmersåg i Önningeby sorteras numera i Godby.

– På årsbasis kan det handla om 15.000 kubikmeter sågat härifrån och 5.000 kubik som vi tar hit från Önningeby.

Såganläggningen i Godby består av fem olika enheter. Förutom själva sågen handlar det om flistugg, tork, hyvleri, virkesimpregnering och hantering av bioenergi.

Totalt jobbar sjutton man på området i 1,5 skift. Något problem att få tag på personal har det inte varit trots att arbetslöshetsgraden på Åland ligger under fyra procent.

– När vi började med det nya halvskiftet var jag rädd att det kunde bli problem att få personal. Men så många intresserade hörde självmant av sig att vi inte ens behövde annonsera. Det finns alltid alltid folk som av olika anledningar vill jobba deltid.

Dsc 0285
Sorteringslinjen styrs via dator, men det behövs ändå mänskliga ögon som kollar att allt blir rätt.

Hälften exporteras

All massavedsflis skeppas till Sverige eller Raumo från Godbyanläggningens egen hamn vid Färjsundet, medan det sågade virket fraktas på lastbilstrailer.

– Sjötransporter är visserligen billigast, men då krävs väldigt stora volymer. Alla uppköpare har heller inte möjlighet att ta emot varor i någon hamn. Med alla kringkostnader för sjöfrakt inräknade blir transporter med långtradare bara marginellt dyrare.

Ungefär hälften av bolagets förädlade virke säljs lokalt på Åland till partiaffärer och byggföretag, cirka tjugo procent säljs till fastlandet och cirka trettio procent exporteras utomlands.

På fastlandet finns en större kund som hyvlar sågade varor från Åland innan det säljs vidare till Tyskland.

– En orsak till att hyvleriet tar råvara från Åland är kanske att skärgårdsvirket växer långsammare och därför blir tätare och starkare.

Dsc 0306
Virke som ska torkas paketeras i ströpaket för att luften bättre ska kunna cirkulera mellan bräderna.

Idealiskt avverkningsföre

Under hösten har de supertorra markerna varit idealisk för skogsavverkning och Daniel Sundblom räknar med att Ålands SkogsIndustrier i år kommer att köpa in cirka 208.000 kubikmeter virke, vilket anses vara ett bra nivå för Åland.

Under högkonjunkturen har det varit intressant för skogsägarna att sälja virke.

– Men sågade varor är en hyperkänslig konjunkturbarometer. Det kan snabbt blir stora priskast både uppåt och neråt. Och beträffande avverkningsförhållanden brukar det alltid dyka upp problem i något skede mellan november och februari. I den här branschen kan man sällan sitta i lugn och ro. Risken finns alltid att det lurar något bakom dörren, kommenterar Daniel Sundblom.