Arkiv

Bra utbud på världsmarknaden pressar spannmålspriserna

Enligt SLC:s ombudsman Rikard Korkman är det flera faktorer som påverkar prisfallet på spannmål.

SLC - Beredskap23 1
Hushållningssällskapen i Sverige och Finland fördjupar samarbetet kring försörjningsberedskap

Den 21 mars gick startskottet för ett fördjupat samarbete mellan hushållningssällskapen i Sverige och Finland under en heldagskonferens på Åland. På programmet stod diskussioner kring insatser som starkt kan bidra till bättre livsmedelsförsörjning och försörjningsberedskap.

SLC - 52239950827 71E0D6981E O
Nederländsk bonderörelse tog storslam i regionalvalet

Partierna i Nederländernas regeringskoalition led ett svidande nederlag i provinsvalet i medlet av mars. Valsegrare blev bonderörelsen BBB, som har sitt ursprung i en framväxande proteströrelse på landsbygden.

SLC - Img 6515
Jordbruksnaturens mångfald dryftades – vägkartan för jordbruket klar nästa höst

Förra veckans fredag ordnade SLC och MTK ett webbinarium om jordbruksmiljöns biodiversitet för att stöda den vägkarta för jordbruket som man håller på att utveckla tillsammans. För jordbrukets del ligger de svåraste utmaningarna i historien, men biodiversitetsåtgärder på gårdarna är trots det nödvändiga.

SLC - Dsc08089
Vindbolag bygger energipark och testar matodling i havet

Vindkraftsbolaget OX2 Åland bygger en ny stor energipark kring Hellesby gård i Hammarland på Åland och ska tillsammans med två nystartade företag testa om havsbaserade vinkraftsmöllors fundament kan utnyttjas för odling av alger, tång och musslor som människoföda.

Valdebatt: Jordbrukets lönsamhet måste höjas

Också bonden behöver bröd på sitt bord och smör på sitt bröd. Istället för nya stödpaket behöver vi nu ändringar i konkurrenslagen för att trygga lönsamheten, påpekar Otto Andersson, riksdagsvalskandidat för Svenska folkpartiet.

Valdebatt: Ödesveckor för lantbruket

Vi kan inte låta ärendet kring stödutbetalningarna vänta tills nästa regering tillträder för att lösa den stora framtidsfrågan, påpekar Christoffer Ingo, riksdagsvalskandidat för Svenska folkpartiet i Österbotten.

SLC - Professor Peter Lund I Forsoegsstalden
Danska boskapsforskare reducerar metan från kor

Med hjälp av fodertillsatsen Boaver har det blivit möjligt att reducera kornas metanutsläpp en tredjedel. Men forskare vid Aarhus Universitet i Danmark tror att metanutsläppen från kor kan sänkas med upp till hälften fram till 2030.

SLC - Askgodsling 1 B
Torvmarker som lämpar sig för askgödsling visas i ny karttjänst

En ny karttjänst som Finlands skogscentral tillhandahåller visar torvmarker som lämpar sig för askgödsling. Skogsbranschens aktörer, företag och skogsägare kan använda tjänsten för att hitta möjliga gödslingsobjekt.

SLC - Holmgard Webben
Mats Holmgård ny skogsombudsman vid SLC

Mats Holmgård från Kronoby har tillträtt som SLC:s vikarierande skogsombudsman och kommer att jobba vid organisationen fram till hösten.

SLC - Mantyrivi Kuviasuomesta Fi Roine Piirainen
Trädplantering inte alltid en effektiv kolfälla

Plantering av träd har setts som en effektiv åtgärd för att kunna binda kol när koldioxidhalterna stiger i atmosfären. Men nu varnar forskare från bland annat Göteborgs universitet för att skog på näringsfattig mark inte är en extra kolsänka på lång sikt. När skogen åldras så minskar upptaget av CO2 och dessutom riskerar varje ny skogsplantering att frigöra ytterligare kol ur marken.

Kronos siktar framåt under nytt bolagsnamn

Bolaget bakom det inhemska varumärket Kronos heter nu Kronos Machinery Oy Ab.