Holmgard Webben
Mats Holmgård från Kronoby är SLC:s vikarierande skogsombudsman och kommer att jobba vid organisationen fram till hösten.
Tema

Mats Holmgård ny
skogsombudsman vid SLC

Mats Holmgård från Kronoby har tillträtt som SLC:s vikarierande skogsombudsman och kommer att jobba vid organisationen fram till hösten.

Mats Holmgård är hemma från Hopsala by i Kronoby, men bor i Vanda och studerar skogsvetenskaper vid Helsingfors universitet i Vik.

Studierna är för tillfället i magisterskedet. Holmgård har under åren jobbat en hel del vid Skogsvårdsföreningen Österbotten, bland annat med vägenhetsberäkningar och skogsägarrådgivning.

Vill göra skogsägarens röst hörd

Holmgård är själv skogsägare i Kronoby och har varit verksam i skogen sedan barnsben. Speciellt intresserad är han av olika skötselmetoder och torvmarker.

– Skogsägarsynvinkeln är överlag någonting som alltid stått mig och mitt skogliga intresse mycket nära, säger han.

Därför är det knappast överraskande att Holmgård i jobbet som skogsombudsman vill sträva efter att få fram skogsägarens röst i samhällsdebatten. I Finland finns cirka 570.000 skogsägare.

– En stor andel av finländarna äger skog, men när man tar del av den allmänna debatten om skog så känns det ändå som att deras röst inte blir hörd alla gånger, säger han.