52239950827 71E0D6981E O
BBB-politikern Caroline van der Plas segrade i Nederländernas provinsval. Det växande protestpartiet kan bli en huvudvärk för regeringens försök att sänka jordbrukets kväveutsläpp. FOTO: Roel Wijnants/Flickr
Jordbruk EU

Nederländsk bonderörelse
tog storslam i regionalvalet

Partierna i Nederländernas regeringskoalition led ett svidande nederlag i provinsvalet i medlet av mars. Valsegrare blev bonderörelsen BBB, som har sitt ursprung i en framväxande proteströrelse på landsbygden.

De nederländska bönderna har en längre tid aktivt och häftigt protesterat mot regeringens radikala miljöåtgärder. Senaste sommar blockerade uppretade bönder handelskedjornas lager och stängde gatorna med tusentals traktorer i huvudstaden Haag och andra tätorter.

Inte sällan har demonstrationerna urartat i våldsamheter. Barrikader har upprättats, höbalar stuckits i brand och förra sommaren måste polisen till och med skjuta varningsskott för att lugna ner massorna.

I början av mars samlades omkring 25.000 deltagare till ett protestmöte i en park i Haag. Demonstrationen hade arrangerats av den högerpopulistiska bonderörelsen Farmers Defence Force (FDF) och den radikala högerpolitikern Geert Wilders.

Enligt uppgift räknade FDF med 100.000 deltagare, men staden hade begränsat deltagarantalet till högst 25.000 personer. Trots ett traktorförbud försökte några tiotal bönder köra till platsen med traktorer, men den aktionen förhindrades av arméfordon.

Den stora nederländska bonderorganisationen LTO och gruppen Agractie höll sig däremot utanför. LTO-ordföranden Sjaak van der Tak meddelade i god tid att LTO inte stöder ifrågavarande protest.

Bönderna blir allt radikalare

Bondeprotesterna har emellertid länge dämt upp ett politiskt tryck som måste få utlopp i någon form. Missnöjet bland nederländska bönder och landsbygdsbefolkningen har tilltagit till en nivå som länge har närmat sig smärtgränsen.

Den radikala bonderörelsen gick 2019 in i politiken, då ett nytt medborgarparti med namnet BoerBurgerBeweging (BBB) grundades. BBB har för närvarande en representant i parlamentet, journalisten Caroline van der Plas, som också är partiets grundare.

BBB-böndernas representation kommer nu att stärkas tydligt. I de nederländska regionalvalen i mars led premiärminister Mark Ruttes mitten-höger-koalition en brakförlust. Omvänt blev valresultatet en jordskredsseger för BBB.

De fyra partierna i Ruttes regering förlorade stöd i tolv provinser, men också i det nationella parlamentets första kammare. I den så kallade senaten torde BBB bli största parti med 17 av de 75 platserna, medan Ruttes minoritet krymper ytterligare.

I flera nederländska provinser kommer BBB framöver att stärka sitt inflytande som den överlägset starkaste politiska kraften. Caroline van der Plas har också aviserat ett starkare tryck mot EU-kommissionen i Bryssel.

Obekvämt för regeringen

Enligt en färsk undersökning kunde BBB bli landets största parti om ett val skulle arrangeras just nu. Caroline van der Plas har emellertid inga ambitioner att bli premiärminister.

Det jobbet skulle inte passa henne, säger hon. Rollen som partiledare och parlamentsledamot är OK. Men Carolone van der Plas försäkrar att partiet har personer som skulle klara skivan om BBB blir störst i nästa val.

För den långvariga premiärministern Rutte kan situationen bli minst sagt obekväm. Det torde bli problematiskt för regeringen att organisera politiskt stöd för planerade lagar om klimatskydd, reformer inom jordbruket och asylpolitiken.

De kontroversiella miljölagarna för jordbruket var den svåraste tvistefrågan före valet. Regeringen har aviserat drastiska åtgärder som siktar på en reducering av kväveutsläppen med 50 procent. Jordbrukarna varnar för omfattande kriser med nedläggningar.

Politikerna inom regeringspartierna vill framför allt minska djurhållningen. Enligt planerna ska utsläppen av kväve sänkas med upp till 70 procent i bestämda regioner och i särskilt utsatta regioner med 95 procent.

I vissa delar av landet är grispopulationen per kvadratmeter tätare än i något annat område i världen. Nedskärningarna inom grisproduktionen ska bland annat förverkligas genom att minska på boskapen och tvångsuppköp av gårdar.