Opinion

Valdebatt:
Ödesveckor för lantbruket

Finlands lantbrukare upplever den värsta lönsamhetskrisen sen skördarna frös bort strax efter andra världskriget.

Handelskedjornas inköpsorganisationer skor sig på Finlands producenter vilket deras rekordhöga resultat för 2022 tydligt bekräftar. Lantbrukarna i sin tur prognostiseras en totalinkomst på 400 miljoner euro, eller en timlön på 4 euro i timmen för 2022. Det borde för alla vara tydligt att så här kan det inte fortsätta.

Oberoende av vem som vinner valet, måste nästa regering ta frågan på allvar och gå in för att revidera konkurrenslagstiftningen så att producenternas makt i livsmedelskedjan stärks. Det kan inte vara tillåtet att handeln köper julskinkorna i januari utan kostnadsindex och handelsförfarandet med nätauktioner måste även begränsas.

Producenterna i sin tur måste få bättre verktyg att kunna gå ihop på samma sätt som hundratals köpmän och tiotals handelslag gör via sina inköpsorganisationer. Här har vi den stora framtidsfrågan!

Men det finns en annan mycket mer akut fråga, som ännu idag ligger på jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinens, Livsmedelsverkets och justitiekanslerns bord. Det är frågan om den förskjutna tidtabellen för 2023 års jordbruksstöd.

I redan ett halvår har vi som arbetar inom producentorganisationerna upprepade gånger påtalat att stödtidtabellen, som presenterades hösten 2022 och som skjuter fram utbetalningen av ca 300 miljoner av stöd för odlingsåret 2023 till våren 2024, betyder akut kassakris, konkurser och nerlagd produktion på många gårdar.

Enligt löften från ministern skulle frågan redan ha behövt vara löst. Men det är den inte. Så nu har läget blivit akut. Denna fråga behöver lösas innan riksdagsvalet medan vi har en politisk ledning som har mandat.

Vi kan inte låta ärendet kring stödutbetalningarna vänta tills nästa regering tillträder för att lösa den stora framtidsfrågan. Jag förutsätter att minister Kurvinen under regeringens sista dagar presenterar en ny, snabbare tidtabell för att förhindra en akut likviditetskris på många gårdar.

Bästa väljare, ni förstår att det handlar om ödesveckor för lantbruket. Jag är redo att göra mitt allt för att via Finlands riksdag – i ett parti som siktar på regeringsansvar – bidra till lösa att både de akuta och de långsiktiga framtidsfrågorna för Finlands lantbrukare.

Christoffer Ingo
Riksdagsvalskandidat för Svenska folkpartiet i Österbotten