Arkiv

Lantbruksföretagarnas psykiska belastning har ökat tydligt

Kostnadskrisen inom lantbruket återspeglas tydligt i hur företagarna orkar i arbetet. Det upplevda välbefinnandet i arbetet har försämrats betydligt i jämförelse med enkäten för två år sedan. Enkätundersökningen, som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA lät genomföra, visar att särskilt stressen och de psykiska symtomen har ökat.

Parlamentarisk grupp är enig om metoderna för att trygga det finländska jordbruket

Den parlamentariska grupp för bedömning av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter som regeringen tillsatte i juli 2022 har blivit klar med sitt uppdrag. Den överlämnade sin slutrapport till jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen i dag onsdag.

SLC - Getgard 01
Årets lantrasdjur är den finska geten

Den intelligenta, sociala och uppfinningsrika finska geten har hittat sin plats i många människors hjärtan. Föreningen Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry har valt den finska geten till årets lantrasdjur för att lyfta fram dess unika egenskaper.

SLC stöder parlamentariska utvärderingsgruppens förslag för att stärka jordbruket lönsamhet

Den parlamentariska utvärderingsgrupp som på onsdagen (29.3) presenterade sina förslag för lönsamhets- och utvecklingsutsikterna för jordbruket sätter fingret på bristerna i livsmedelskedjan. Arbetsgruppen konstaterar att livsmedelskedjan inte själv har kunnat upprätthålla lönsamheten inom jordbruket. Marknadens funktion är den viktigaste faktorn som påverkar jordbrukets utvecklingsutsikter på lång sikt. SLC stöder slutrapportens mål och åtgärdsförslag, som bör ingå i nästa regeringsprogram.

SLC - Marknad2 Mar23 Ct
Målet på tusen besökare överträffades när Kjellman ordnade vårmarknad

Ab Tomas Kjellman Oy i Kållby siktade på tusen besökare när vårmarknaden ordnades efter flera års paus. Trots att våren kändes långt borta i snöyran överträffades förväntningarna med råge. Cirka 1.500 personer kom för att träffas, äta korv och ta del av nya maskiner.

SLC - Transfarm 1
Specialväxter lockande alternativ till spannmålsodling

Oljehampa, bovete och vall för export. Specialväxter kan vid sidan av eller i stället för traditionell spannmålsodling kan öka lönsamheten, löd budskapet på Transfarms och Viljatavastias marknadsdag.

SLC - Lindvall Elina Kuva 2023 02
Jordägarnas Värderingscentral får ny VD

Jordägarnas Värderingscentral har valt ny VD efter Helena Ålgars som ska gå i pension. Till ny verkställande direktör från 1.8.2023 väljs juris magister, vicehärdshövding Elina Lindvall.

Mjölkbönder i Litauen begär krisstöd av EU

Omkring ettusen mjölkbönder har protesterat mot regeringens mjölkpolitik framför parlamentet i Litauens huvudstad Vilnius. Producenterna begär stöd av EU-kommissionen och kräver att landets jordbruksminister Kęstutis Navickas ska avgå.

ProAgrias produktionsuppföljning för mjölk 2022 är stabilt

Trots att produktionskostnaderna steg rejält för mjölkgårdarna under 2022 så sjönk mjölkmängden EKM för gårdarna i ProAgrias produktionsuppföljning endast med tio kilo från föregående år till 10.964 kilo per ko. Ekogårdarnas EKM steg å sin sida med 155 kilo från föregående år till 9.844 kilo.

JSM efterlyser uppdaterad kompetens inom naturbruket

I april kommer jord- och skogsbruksministeriet att utlysa finansiering för projekt som jobbar med kompetensutveckling, rådgivning, utbildning och kommunikation riktad till aktörer inom markanvändningssektorn. Det belopp som utlyses är sammanlagt 3 miljoner euro. Ansökningstiden kommer att pågå i april.

SLC - 20180227 Pht98775 Original
Förfalskad honung strömmar in i Europa

Honung är hälsosam, förutsatt att varan är äkta. Enligt EU-kommissionen har bedragare i hela världen upptäckt möjligheten att tjäna snabba pengar med förfalskad honung. Nästan hälften av alla honungsprover som EU-labbet har undersökt var falska.

SLC - Spannm1 Mar23 Ct
Olönsamt att odla spannmål med dagens priser

Lämpligt till vårbruket har spannmålspriserna sjunkit rejält. Kornpriset är nationellt under 200 euro tonnet medan havrepriset är ännu lägre. Nu är det hög tid att alla odlare kalkylerar om det lönar sig att minska spannmålsarealen och i stället satsa på andra grödor. Med dagens priser är det mycket svårt att nå lönsamhet. Att hålla reda på kostnaderna och överväga alternativa grödor är något som alla borde göra nu, säger Dan Kjällberg, växtodlingsrådgivare på ProAgria Lantbrukssällskapet.