Dsc08089
Så här illustreras Björkskärs kommande testlaboratorium för biodiversitet. I planerna ingår också ett besökscentrum samt möjlighet för besökare att studera livet under vattenytan från båtar med glasbotten.
Landsbygdsnäringar

Vindbolag bygger energipark
och testar matodling i havet

Vindkraftsbolaget OX2 Åland bygger en ny stor energipark kring Hellesby gård i Hammarland på Åland och ska tillsammans med två nystartade företag testa om havsbaserade vinkraftsmöllors fundament kan utnyttjas för odling av alger, tång och musslor som människoföda.

Energiparken i Hellesby blir på 35 MW och är därmed betydligt större än den solpark på 10 MW som byggs i Jomala Möckelö nära gränsen till Mariehamn. Solparken i Hammarland får dessutom batterilagring samt vätgasproduktion, som ska hjälpa chipsfabriken i Saltvik Haraldsby att ersätta importerad propangas med lokalproducerad energi.

Båda energiparkerna befrämjar ska biodiversiteten tack vare fårskötsel och biodling.

Åländske OX2-chefen Anders Wiklund, som tituleras Ö-ambassadör, säger att de 50 hektar som arrenderas för energiparken består av skog och sandmark som inte lämpar sig för odling.

För projektet har OX2 tecknat 40-åriga arrendekontrakt med markägarna Jesper Blomsterlund, som äger krossgrus- och asfaltföretaget Rafaels, samt Hellesby Fastigheter Ab med kompanjonerna Ove Berne och Samuel Sölgén som ägare.

Hellesby gård har tidigare haft broileruppfödning och till och med produktion av gåslever för lyxrestauranger i Helsingfors, men nu driver Berne och Sölgén bolaget Snaps Ab, som tillverkar inlagd sill och färdiga salladsportioner.

Dsc08094
Marinbiologen Lotta Nummelin vid OX2 Åland, Joel Lindholm som är expert på alger som livsmedel och Magnus Hanstén som startat företaget Nemo Seafarms Oy är väldigt entusiastiska inför chansen att få testa storskalig odling av makroalger. På bordet har de glasburkar med bland annat picklad blåstång med 2,5 procents salthalt.

Skärgårdshemman med biodiversitetslabb

OX2 börjar också samarbeta med Johan Mörn för att på norra Åland tillsammans med två nystartade bolag bygga ett biodiversitetslaboratorium på holmen Björkskär, där Mörn rustat upp ett gammalt skärgårdshemman.

Johan Mörn är chef på exklusiva konferensanläggningen Silverskär i Saltviks skärgård och dessutom självverksam skogsägare och Ålands Skogsvårdsförenings ordförande.

Under tre år ska man testa att exempelvis bygga torskhotell och artificiella rev för att skapa fiskhabitat samt se om det går odla alger, tång och blåmusslor i anslutning till vindkraftverkens undervattensfundament samt på speciella rep- och nätstrukturer.

Samtidigt skulle vattenodlingen ta upp näring ur havet och därmed minska övergödningen.

Biodiversitetstestet sker i samarbete med startupbolaget Under Ytans grundare Joel Lindholm och kocken Viktor Eriksson. Lindholm, som har sina rötter i Nykarleby, fortsätter tills vidare sitt deltidsjobb som projektkoordinator för åländska Skördefestens Vänner. 

Råvaror för kosmetika

En tredje samarbetspartner är Magnus Hansténs företag Nemo Seafarms, som utvecklar tekniker för algodling i Östersjöområdet både tills havs och på land.

Hanstén som bor i Esbo har varit doktorand vid Helsingfors universitet.

De två startupföretagens mål är att ta tillvara outnyttjade resurser för att försörja mänskligheten på ett hållbart sätt.

Algodlingen producerar nya råvaror för exempelvis kosmetika och kläder samtidigt som den minskar eutrofieringen och ökar biodiversiteten i Östersjön.