Jordbruk Globalt

FAO:s matprisindex föll
med tolv procent på ett år

FAO:s globala prisindex för livsmedel steg med 1,3 procent i juli månad 2023 efter ett sju månader långt prisfall utan avbrott. Enligt FAO berodde trendvändningen framför allt på uppsägningen av Black Sea Grains-initiativet.

Den viktigaste drivkraften för uppgången var prisindexet för vegetabilisk olja, som steg med 12,1 procent efter sju månader av oavbruten nedgång. Parallellt sjönk indexet för socker markant, samt i viss mån spannmål, mejeriprodukter och kött.

Sammantaget stannade prisindexet 11,8 procent under nivån i juli 2022. Den kraftiga ökningen för vegetabiliska oljor berodde främst på stigande världsmarknadspriser på solrosolja, som gick upp med mer än 15 procent.

FAO kopplar den aktuella turbulensen till osäkerheten kring Ukraina på grund av Rysslands uppsägning av Black Sea Grains Initiative. Omvänt steg priserna för palm-, soja- och rapsolja på grund av oro i de producerande länderna.

Indexet för spannmål sjönk med 0,5 procent i juli. Goda majsskördar i Argentina och Brasilien och möjligen också USA pressade prisnivån. Parallellt steg vetepriset med 1,6 procent på grund av torka i Nordamerika och osäkerhet kring exporten från Ukraina.

FAO:s prisindex för socker föll med 3,9 procent till följd av goda framsteg med sockerrörsskörden i Brasilien och kraftiga regn i Indien. Efterfrågan från världens största sockerimportörer Indonesien och Kina gav efter, vilket bidrog till att pressa priserna.

FAO:s mjölkprisindex föll i juli med 0,4 procent. Indexet har fallit med 20,6 procent det senaste året sedan juli 2022. De säsongsbetonat fallande priserna på mjölkleveranser i Europa har ytterligare belastats av varmt väder.

FAO-index för kött föll i juli med 0,3 procent. Priserna på nötkött, fårkött och fjäderfä föll på grund av ett starkt utbud och svag efterfrågan från ledande importörer. Priserna på griskött steg under månaden på grund av ett svagt utbud från Västeuropa och USA.