Img 5023
Såaggregatet är mycket följsamt mot marken. Dels kan det röra sig i sektioner och dels kan varje enskild bill röra sig upp/ner 20 centimeter.
Tema

18 hektar per timme
inklusive gödsel

Lemken Solitair 12 är en relativt liten och smidig kombisåmaskin fast med 12 meters arbetsbredd och därmed stor kapacitet.

Att kunna så stora arealer på kort tid kan bli viktigare i framtiden med mer extremt väder. Det har man tagit fasta på hos tyska Lemken som tagit fram en relativt enkel och smidig såmaskin med stor kapacitet.

Den behöver knappt 200 hästkrafter framför och traktorn behöver vara utrustad med tre dubbelverkande och ett enkelverkande yttre hydraulikuttag samt en trycklös retur. Pumpen till fläkten drivs av det enkelverkande uttaget och returen.

Maskinen följer ISOBUS-standard och därmed kan den övervakas och styras i traktorns monitor.

Mycket sått på en arbetsdag

Med 12 meters arbetsbredd och en framkörningshastighet mellan 10 och 15 km/h skulle maskinen teoretiskt klara upp till 18 hektar per timme. Det blir mycket sått på en arbetsdag.

För att fylla maskinen måste såaggregatet vara utfällt. Lasthöjden är dock endast 2,2 meter och lastartraktorn kan köras ända fram till tanken.

Solitair 12 har funnit med 12 meters arbetsbredd ett tag, men nytt är att den nu även finns som combi.

Behållaren är delad på mitten i längdled och fördelad 40/60 vad gäller volymen för utsäde respektive gödsel.

Utmatning för gödsel sitter på ena sidan av maskinen och utsäde på den andra.

Img 5027
Kompakt och låg med stora hjul. Här 700 millimeter breda, men det finns även 800 millimeter för kunder som önskar det.

Före såaggregatet leds gödsel och utsäde in i samma slangar, åtta stycken, som leder materialet vidare till åtta fördelare. Det innebär att den 12 meter breda maskinen kan sektionskontrolleras ner till 1,5 meter.

Maskinen kan ha 700 eller 800 millimeter breda hjul och billtrycket är upp till 55 kg. Såaggregatet är monterat som i en trepunkt och kan tas av. Därmed kan lantbrukare som så önskar hänga en precisionssåmaskin där bak och använda hela Solitair 12-behållaren för gödsel.

Som toppstång i trepunkten sitter en hydraulikkolv och med denna ställs sådjupet från traktorhytten.

Bra teknik för höstsådd

Gödsel och utsäde placeras med samma skivbillar och därmed kan inte allt för stora gödselgivor användas vid sådd.

Tekniken passar mycket bra på hösten då det ofta bara är fosfor och kalium som ska ut samt på våren till grödor som ska kompletteras med mer kväve senare under säsongen.

Maskinen kan köras i allt från plöjt till kultiverat, men inte direkt i stubb.