29F8F24F 06Af 4808 9Af5 166D75D3608E
Svenska Arla fortsätter att satsa på biogas. Koncernen har nyligen köpt in femton nya lastbilar som drivs med gas från kogödsel. FOTO: Arla
Jordbruk EU

Allt fler av Arlas mjölkbilar
använder biogas som bränsle

Den svenska mejeikoncernen Arla ökar satsningen på biogas. De senaste två månaderna har koncernen köpt in femton nya lastbilar som drivs på biogas från kogödsel. Innan året är slut ska ytterligare åtta bilar rulla ut på vägarna, skriver Arla i ett pressmeddelande.

Arla blev först i Sverige med att ställa om alla egna tunga transporter till 100 procent fossilfria drivmedel. Den första biogasdrivna mjölkbilen togs i drift sommaren 2019. Sedan dess har biogas blivit en allt viktigare kugge i företagets transportstrategi.

I dag har bondekooperativet totalt 41 biogaslastbilar i sin svenska flotta, och ytterligare åtta är på ingång före årsskiftet. I flottan ingår både Arlas egna bilar och externa fordon ägs av utomstående företagare.

Enligt den senaste siffran från 2021 hade 89 svenska Arlagårdar biogasproduktion. Ifrågavarande gårdar framställer antingen biogas hemma på gården eller levererar gödsel till biogasanläggningar.

Arla har som mål att öka antalet biogasgårdar till 160 stycken år 2030. Genom att omvandla kogödsel till biogas sluter koncernen kretsloppet på mjölkgårdarna. Samhället får ett fossilfritt, lokalt producerat bränsle för alla trafikslag.

Biogasen kan också driva bussar, lastbilar, fartyg och industrier. En ytterligare fördel för bönderna är att restprodukterna returneras som näringsrikt biogödsel till åkrarna, säger Malin Leander, som är logistikdirektör vid Arla Sverige.

Potentialen är enorm. Enligt våra tidigare beräkningar kan gödsel från Arlagårdarna motsvara cirka 54 miljoner liter diesel. I teorin skulle vi kunna bli helt självförsörjande, säger Leander.

Utöver rena miljövinster ger ökad biogasproduktion mer biogödsel, vilket är av stort värde för att minska behovet av importerad konstgödsel och stärka beredskapen i lantbruks- och livsmedelssektorn.

Processen är luktfri. Det uppskattar av grannarna, noterar Leander.

Arla samarbetar med det finländska företaget Gasum för att kartlägga var det är möjligt att bygga storskaliga anläggningar för produktion av flytande biogas som produceras från gårdarnas gödsel.

I våras togs det första spadtaget för en ny biogasanläggning i Götene, som kommer att ta emot cirka 350.000 ton gödsel årligen från ett hundratal lantbrukare i närområdet. Och fler liknande satsningar är på gång.

Läs också: Arla och Danish Crown samsas om klimatsmarta varutransporter