Naturens Dag Banneri2023 16 Sv
Jordbruk

Välkommen till ekologiska
gårdar lördagen 26.8

Många ekologiska gårdar runt om i Finland håller öppet hus på Finska naturens dag lördagen den 26 augusti. För att fira naturen och stödja de ekologiska producenterna som arbetar för den biologiska mångfalden och naturens välmående går vi på gårdsbesök med hela familjen! uppmanar Jord- och skogsbruksministeriet.

 – Det lönar sig att hissa flaggan på den officiella flaggdagen Finska naturens dag, uppmanar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio. Ekologisk produktion passar bra ihop med temat natur, då det ju är fråga om en naturenlig produktionsform. Den ekologiska produktionen stöder den biologiska mångfalden samt husdjurens artspecifika beteende och välbefinnande. Så låt oss fira och njuta av ekologiska läckerheter!

En mångsidig och välmående natur stöder vår hälsa, eftersom människan är en del av naturen och vi är beroende av miljön runt om oss. Utgångspunkten för en ekologisk jordbrukare är att producera mat i harmoni med naturen så att produktionen inte har en negativ inverkan på jordmånen, åkrar, vattendrag och den övriga naturen.

Forskning har visat att det på ekologiskt odlade åkrar finns nästan 30 procent fler växt- och djurarter än på konventionellt odlade åkrar.

Ett besök på en ekologisk gård är ett enkelt sätt att stödja det arbete som görs för den biologiska mångfalden. Besöket ger dig möjlighet att se var och hur den ekologiska maten växer och vem som producerar den. 

På många av gårdarna kan du också bekanta dig med gårdens djur och jordbruksmaskiner, vilket ofta är en höjdpunkt särskilt för de minsta i familjen. Det lönar sig också att ta med en shoppingkasse på gårdsbesöket eftersom många gårdar säljer läckra ekologiska produkter som är i säsong.