Le Eldrevet Trailer2
En klimatneutral transportkorridor förutsätter en gedigen satsning på infrastrukturen. Tunga lastbilar med kylsläp kräver infrastruktur och kapacitetsstarka laddstationer. FOTO: Arla
Jordbruk EU

Arla och Danish Crown
samsas om klimatsmarta
varutransporter

Mejerikoncernen Arla och slakterikoncernen Danish Crown etablerar en gemensam transportkorridor för exporten av livsmedel från producenter i Danmark till brittiska konsumenter i England. Transporterna ska utföras klimatneutralt senast 2030.

Arla och Danish Crown samarbetar med det danska rederiet DFDS och logistikgruppen DSV. Ambitionen är att transportera livsmedel med klimatneutrala fordon från gårdar i Danmark till den brittiska marknaden.

Årligen exporterar Arla och Danish Crown stora mängder livsmedel via hamnen i Esbjerg till Immingham i Storbritannien för vidare befordran till den brittiska marknaden. Trafiken genererar ett betydande CO2-avtryck, medger koncernerna.

De båda livsmedelskoncernerna ska tillsammans med DFDS och DSV utveckla en förnyad transportkorridor som är designad för klimatneutrala transporter. Målet är att ställa om hela kedjan från Danmark till Storbritannien till klimatneutral verksamhet.

Många aktörer är engagerade

Arlas logistikchef Bo Svane påpekar att hela jordbrukssektorn går in i en historisk förändring under de följande åren. Både Arla och Danish Crown har förbundit sig att bli klimatneutrala fram till till 2050.

Det målet förutsätter gemensamma lösningar under medverkan av DFDS och DSV. Tillsammans ska koncernerna utreda och utveckla de bestående möjligheter som redan existerar, snarare än att bara vänta på teknologier, säger Bo Svane.

Omfattningen av den gemensamma transportkorridoren ska kontinuerligt utvecklas och byggas ut. Det är ett pussel av elbilar, eldrivna kyltrailer och dessutom ska systemet anpassas till utvecklingen av gröna bränslen för sjöfarten.

Arla och Danish Crown utgår från att exportprodukterna kan transporteras klimatneutralt före 2030 med hjälp av nya tekniska lösningar. Partnerskapet stimulerar ambitionerna att gå i täten för den gröna omställningen inom livsmedelssektorn.

I höst ska Danish Crown öppna en ny anläggning i England. Den nya korridoren gör det möjligt för Danish Crown att erbjuda klimatneutralt hanterade danska livsmedel till brittiska stormarknader senast 2030, säger inköpschef Lars Feldskou vid Danish Crown.

Förutsätter ny infrastruktur

De fyra koncernerna har arbetat i mer än ett år med planeringen av transportkorridoren. Nu har det blivit dags att starta ett antal pilotprojekt. Danish Crown ska testa användningen av eldrivna lastbilar för att samla ihop grisar.

DFDS och DSV ska för sin del testa användningen av eldrivna lastbilar och kylsläp för transport av mejeri- och köttprodukter till Esbjerg och vidare för distribution inom Storbritannien.

Fyra stora företag arbetar tillsammans i ett projekt som både främjar och praktiskt genomför den gröna omställningen. Vi behöver samarbete över hela värdekedjan för att lösa klimatkrisen, säger Anders Michael Christensen, Vice President, DFDS Logistics. 

De första laddstationerna för eltruckar har redan installerats på några orter i Danmark, men nätet måste kompletteras med fler stationer som har kapacitet för tung trafik. Sådana platser är hamnen i Esbjerg och Danish Crown och Arla i Danmark.

En klimatneutral transportkorridor förutsätter att både företagen och det politiska systemet har grepp om infrastrukturen. Vi kan inte lösa klimatkrisen i ett svep. Utbyggnaden kräver samarbete mellan sektorerna, säger Morten Kjærgaard vid DSV Road.

Läs också: Allt fler av Arlas mjölkbilar använder biogas som bränsle