Jordbruk

Minskad spannmålsskörd
totalt väntas, men ökad
råg- och ärtskörd

Uppskattningen av spannmålsavkastningen på cirka 3 miljarder kilo är tretton procent lägre än den genomsnittliga spannmålsgrödan på tio år, uppger Naturresursinstitutet i en ny prognos.

Anledningen är den näst lägsta uppskattningen av korngrödan på mer än 30 år. I stället överstiger uppskattningen av rågskörden 100 miljoner kilo för fjärde gången på 40 år, vilket täcker den beräknade årliga konsumtionen.

För femte året växer ärtskörden till rekordnivåer — tack vare det ökade odlingsarealen.

Förväntad skörd 2023 från de finländska åkrarna, per den 14 augusti:

- Spannmålsskörden totalt 3 miljarder kilo (-15 %)

- Korn 1,11 miljarder kilo (-24 %)

- Havre 1,04 miljarder kilo (-14 %)

- Vete 0,79 miljarder kilo (-8 %)

- Råg 0,10 miljarder kilo (+58 %)

- Rybs och raps totalt 49 miljoner kilo (-14 %)

- Potatis 567 miljoner kilo (+1 %)

- Ärter 117 miljoner kilo (+26 %)

- Bondböna 15 miljoner kilo (-22 %).