Lpx 00140950
Gröna tyska politiker skulle helst förbjuda glyfosat, men medlemsländerna väntas förlänga EU-tillståndet. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

Tysk önskan om glyfosatförbud
ställer till med problem i EU

Processen om ett fortsatt EU-tillstånd för glyfosat går under hösten in i en het fas. Enligt EFSA fyller glyfosat EU:s säkerhetskriterier och kunde godkännas. Men gröna tyska politiker skulle gärna införa ett komplett användningsförbud från januari 2024.

Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat fyller EU:s säkerhetskrav, framgår av en rapport från EU:s matmyndighet Efsa. Enligt rapporten tyder alla fakta på att EU-tillståndet för ogräsmedlet kan förnyas redan i september.

EFSA kunde i sin bedömning inte fastställa några kritiska problemområden i samband med glyfosat för varken människor, djur eller miljö. I princip kan EU-kommissionen föreslå en förlängning av tillståndet med upp till femton år.

Tyskland är splittrat

Ett problem är den tyska gröna, röda och liberalt gula trepartiregeringen, som i ett beslut förutsätter ett förbud mot glyfosat som växtskyddsmedel från och med den första januari 2024. Det kan ännu förorsaka kontroverser, också på EU-planet.

Den tyska kemikoncernen Bayer har startat en petition på nätet med målet att påverka de tyska politikerna i en mer glyfosatvänlig riktning. Men regeringens gröna, och delvis också socialdemokratiska ministrar, är tveksamma och delvis splittrade.

Enligt petitionen uppmanas politikerna att följa klara och rättsligt korrekta ramar som garanterar planeringssäkerhet för branschen. Stora delar av jordbruksnäringen betraktar med bekymmer den kommande beslutsprocessen om glyfosat, sammanfattar Bayer.

I en gästartikel för webbsidan TopAgrar betvivlar specialjuristen Peter Koof att ett tyskt förbud mot användning av glyfosat skulle gå att förena med ett EU-godkännande. Så länge den aktiva substansen förblir godkänd i EU, kan den inte förbjudas i Tyskland.

Enligt ett EU-beslut för fem år sedan borde tillståndet för ogräsmedlet glyfosat med rätta ha löpt ut den 15 december förra året. I stället beviljade kommissionen en provisorisk ettårig förlängning i väntan på en pågående utredning.

EU-beslut i september?

Efsa har nyligen publicerat den aktuella utredningen. Utvärderingen av glyfosatets inverkan på hälsan har enligt Efsa inte lyft fram några kritiska områden för hälsan, varken hos människor, djur eller miljön.

Enligt Efsas bedömning torde inga negativa effekter uppstå i samband med denna typ av exponering. Dessa slutsatser förväntas EU-kommissionen och medlemsländerna nu foga in i följande steg i processen, som syftar till en förlängning av tillståndet.

Medlemsländernas ständiga utskott för växter, djur, livs- och fodermedel ska inom kort ta ställning under ledning av EU-kommissionen. Utskottet sammanträder nästa gång den 18 och 19 september, då ett beslut om glyfosat möjligen kommer att fattas.