Lindvall Aug23 Nvk
Elina Lindvall har tagit över posten som VD på Jordägarnas Värderingscentral efter att Helena Ålgars gått i pension. FOTO: Jordägarnas Värderingscentral
Jordbruk

Jordägarnas Värderingscentral
har ny VD och chefsjurist

Jordägarnas Värderingscentral får ny bemanning. Elina Lindvall har tagit över som verkställande direktör efter Helena Ålgars som nu gått i pension, och Pipsa Mörn är ny chefsjurist. De berättar för LF om sin syn på branschen och den juridiska byråns framtid.

Pipsa Mörn började som chefsjurist i augusti, men har en gedigen juridisk erfarenhet i bagaget. Hon har arbetat med rättegångar på ett Visma-bolag samt med juridisk rådgivning inom bankvärlden. De senaste sex åren har Mörn jobbat bland annat med lagstiftningsarbete och medlemsrådgivning på Finlands Skeppsbefälsförbund.

– Visst är det intressant att få börja jobba som chefsjurist. Det har redan kommit in en hel del frågor, främst om vind- och solkraftsparker och därtill hörande avtalsvillkor och konkurrensutsättning.

Vad är det som erbjuds?

Ämnet ligger i tiden. Vid bygge av vindmöllor är det enligt Mörn viktigt att i arrendeavtalet tydligt få inskrivet att användningsändamålet av marken ändras.

– Marken kan tidigare ha varit befriad från fastighetsskatt, men då karaktären ändrar till industrimark måste detta bli inskrivet i avtalet så att markägaren får ersättning av arrendetagaren för fastighetsskatten.

Mörn poängterar också att det kan dröja innan bygglovet beviljas, vilken inte får betyda inkomstbortfall för markägaren.

– Här måste markägaren vara observant om att han eller hon skall få arrende för sina marker för den tiden då möllorna ännu inte är i drift.

Utöver de nya energiformernas framfart observerar Mörn också att de byråkratiska processerna blir allt mera tungrodda för jordbrukarna, vilket kräver mera noggrannhet och tid.

– Jag hoppas att vissa byråkratiärenden kunde bli enklare att handlägga eftersom komplicerade system gör att det lättare uppstår fel. Jordbrukaren borde ju kunna fokusera på sin egna huvudverksamhet eftersom jordbruket är viktigt för alla i Finland. Det handlar ju ändå om vår försörjning.

Morn Aug23 Nvk
Pipsa Mörn är Värderingscentralens nya chefsjurist. FOTO: Jordägarnas Värderingscentral

Elina Lindvall tar över rodret

Elina Lindvall har agerat verkställande direktör på Värderingscentralen sedan augusti. Hon blev färdig jurist vid Turun yliopisto 2002, och har sedan dess arbetat som advokat.

– Jag började faktiskt som chefsjurist på Värderingscentralen i januari, och det kändes som om man kommit hem på något sätt, så jag bestämde mig sedan ganska snabbt för att söka posten som verkställande direktör då Helena Ålgars gick i pension.

Som VD vill Lindvall öka Värderingscentralen synlighet i samhället.

– Vi strävar efter att förstärka kontakterna till våra samarbetspartners och de förbund som är kopplade till vår verksamhet. Vi vill få mera synlighet, och genom det även garantera en växande omsättning.

Lindvalls specialområden som jurist är fastigheter, miljö samt familje- och arvsfrågor, och genom dessa har också lantbruket som område blivit välbekant.

– Jag har arbetat mycket med fastighetsrätt, men också med arvsfrågor eller tvister gällande exempelvis maskiner eller stödärenden.

Jämkningskrav vid bodelning

Lindvall lyfter likt Mörn fram den förnybara energin som en juridiskt allt mera framträdande del inom lantbruket, och framför likaså vikten av goda kontrakt i en bransch som blir allt mera komplicerad. Exempelvis är entreprenadtvister vid byggnads- eller investeringsprojekt vanliga.

– Tyvärr har det framkommit att grundarbetet ofta görs väldigt dåligt när kontrakt i till och med miljonklass skrivs under. När stora investeringsbeslut görs är det därför viktigt att man alltid använder sig av både jurister och byggnadsexperter då kontraktet skrivs under. 

En annan aspekt som länge legat i fokus är jämkningskrav vid bodelning, speciellt bland jordbruksproducenter.

– Ofta har ett äktenskapsförord gjorts före giftermålet, och vid skilsmässan börjar den ena parten komma med kompensationskrav eftersom äktenskapsförordet uppfattas som orimligt. En bidragande faktor är säkerligen det att markpriserna stigit och att omfattningen av den andra partens förmögenhet kan komma som en överraskning.

För att undvika tvister och dyra rättegångar uppmanar därför Lindvall lantbrukarna att alltid anlita professionell hjälp.

– Det lönar sig alltid att kontakta oss med låg tröskel. Det blir ofta lättare desto tidigare man tar kontakt, än senare då alla beslut redan är fattade.

Värderingscentralen ägs av SLC och MTK, och medlemmar beviljas 10 procents rabatt på tidsbaserade arvoden.