Opinion

Ledarsticket:
Jordbrukets lönsamhet stiger,
men är fortfarande anspråkslös

Enligt Naturresursinstitutet Lukes lönsamhetsbokföring har jordbrukets och trädgårdsnäringens lönsamhet utvecklats åt rätt håll under de senaste 5-6 åren.

2016 låg lönsamhetskoefficienten på 0,25. Fortfarande är ändå lönsamheten väldigt anspråkslös. Under senaste bokföringsperiod var lönsamhetskoefficienten 0,65 och först när den ligger på 1 så kan ett lantbruksföretag betala för företagarens egen arbetsinsats en motsvarande ersättning som löntagaren får.

Avkastningen på eget kapital är enbart 0,5 procent inom jordbruket och trädgårdsnäringen.

31.600 jordbruks- och trädgårdsföretag omfattas av Lukes lönsamhetsbokföring. 15.800 företag står utanför och det är de allra minsta, vilka man kan anta att har ännu sämre lönsamhet. Bland de som är med så har aktiebolagen i regel en avsevärt bättre lönsamhet.

Fortfarande är vi alltså långt ifrån en dräglig lönsamhetsnivå och eftersom vi inom branschen har haft dålig lönsamhet en längre tid så skulle vi behöva inte bara ett, utan flera goda år i följd.