Arkiv

SLC - Nyl Mat Atte Hermansson
Nylands mat höll medlemsträff på Majvik i Sibbo

SLC:s ombudsman Rikard Korkman berättar att när man träffas inom Nylands mat är det förstås inte enbart träffen eller evenemanget i sig som står på agendan, utan minst lika mycket det som är kärnan i andelslagets verksamhet, de lokala råvarorna. De talar man om och de engagerar, säger han.

Ledaren: Svinproduktionen backar i hela Nordeuropa

Den här utvecklingen är inte unik för Danmark och Tyskland, den sker i hela Nordeuropa. Producentpriset på svinkött har varit alltför lågt sedan länge och det i kombination med de senaste årens stigande och turbulenta priser på foder och energi har gjort att många valt att avsluta produktionen. Så har skett också här i Finland, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Brics-länderna har svårt att gå vidare

De interna diskussionerna om en utvidgning har blottat Brics-gruppens svaghet. Det är uppenbart att man har väldigt lite gemensamt, påpekar Staffan Pehrman.

SLC - Villaavslutning
Villaavslutning

Varg dödade får i Raseborg

På tisdagen ägde en vargattack rum i Gennarby i västra Raseborg. Åtta får hade dödats och några hade rivits.

SLC - Bete5 Aug23 Ct
Stort intresse för hur rotationsbete ordnas i praktiken

Fler mjölk- och köttproducenter sporras till betesdrift genom stöd och ansvarsprogram. God planering är en nyckel för att lyckas. Ett tjugotal intresserade kom för att se hur Jussi Murto-Koivisto ordnar sina rotationsbeten i Närpes.

SLC - Granskning1 Aug23 Ct
Gräs ger problem i satellitövervakningen

Förra veckan skickade Livsmedelsverket ut närmare 35.000 begäran om utredning. En av de som fick begäran för elva skiften var Pauliina och Mats Holmqvist i Karleby. Det här känns inte helt okej, säger hon.

SLC - Lpx 00113515
Ung man förlorade benen i en svår tysk tröskolycka

En 25-åring man har förlorat båda benen i en allvarlig tröskolycka i östra Tyskland. Mannen skulle rensa en stockad spannmålstank, då han fastnade med fötterna i två motroterande skruvar. Tillkallade läkare måste amputera benen inne i tanken.

SLC - Nbc 1
Hållbarhet och näringsrekommendationer på agendan under NBC-mötet

Under Nordens Bondeorganisationers Centralråds möte (NBC) i Danmark senaste vecka var det jordbrukssektorns hållbarhet och klimatpåverkan som låg i fokus. Trots att jordbrukarna i Norden jobbar med allt högre ambitioner råder stor oro beträffande den gröna politikens effekter. Inte minst gällande de nya nordiska näringsrekommendationerna.

IGC sänker prognosen för årets veteskörd i EU

Marknadsexperterna inom det internationella spannmålsrådet IGC har sänkt prognosen för EU:s veteskörd. Efter en extremt torr sommar har kraftiga regn ställvis stört skördearbetet. Det torde bli knappt om vete av god kvalitet.

SLC - Lepaa 2 B
Klimatändringarna syntes även i trädgårdsmässans utbud

Klimat var också i år ledordet för trädgårdmässan i Lepaa. Klimat både ur skyddsperspektiv och att klara av att producera i de tuffare väderförhållandena.

SLC - Img 4211
Skörden inledd – grönskott stör skördearbetet

Skördearbetet har inletts med tröskning av höstspannmål, höstoljeväxter och höfrö. Spannmålsskörden inleddes för ett par veckor sedan med skörd av höstsäd. Endast en liten del av vårsäden är bärgad och skörden av dem inleds på allvar om en vecka, uppger ProAgria i sin odlingsrapport.