Arkiv

Stödnivåerna för växthusproduktion i Södra Finland har fastställts för 2023

Regeringen har fastställt storleken på stödet för växthusproduktion i Södra Finland för 2023 meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. När det gäller det nationella stödet för växthusproduktion i Södra Finland kan stöd betalas ut för sammanlagt cirka 9,33 miljoner euro.

Krisstöd till jordbruket riktas till unga jordbrukare

Statsrådet har fattat beslut om ramvillkoren för krisstödet till jordbruket och om hur stödet ska riktas. Stödet riktas till unga jordbrukare.

SLC välkomnar kommissionens starka ställningstagande för en mer strikt vargpolitik

I sitt utlåtande till EU-kommissionen kräver SLC att betesdrift och husdjursproduktion inte får äventyras.

SLC - Img 2197
Hösten är den viktigaste tiden för pionen!

Svenska Pionsällskapets huvudsakliga uppgift är att öka kunskapen om pioner. Den ideella föreningen är också en viktig och social plattform för sina drygt tusen medlemmar. Solveig Pått, pionexpert från Solf i Korsholm, sitter med i styrelsen och är sällskapets representant i Finland. Vi vill verkligen informera och dela med oss av vår kunskap, det är därför vi har samlats, säger hon.

SLC - Plojning1
12 traktorer plöjde upp åtta hektar i Paxal

Vädrets makter var inte på sitt mest givmilda humör då det var dags för traditionell höstplöjning i Övermalax. Ett dussin traktorer plöjde upp åkrarna i Paxal i gråmulna förhållanden under några lördagstimmar.

SLC - Kocka8 Sep23 Ct
Närpeselever först ut att få kocka i kampanj för inhemskt

I måndags fick åttondeklassarna i Närpes högstadieskola höra om inhemsk mat. De som hade turen att ha huslig ekonomi fick dessutom kocka med lokalproducerade råvaror. Under hösten kommer fler skolor att få ta del i ÖSP:s och SLC:s kampanj för inhemsk mat.

SLC - Lpx 00130040
Norge planerar tuffa tag för att stoppa svinpesten

Den norska matmyndigheten Mattilsynet följer bekämpningen av den svenska svinpesten med oro. Livsmedelsverket Mattilsynen planerar en omedelbar avskjutning av alla vildsvin som passerar gränsen till Norge, uppger radiobolaget NRK.

SLC - Dsc07430 1
Metka ersätter Kemera nästa år

Lagen och reglerna om understöd av bärkraftigt skogsbruk ändrar från och med årsskiftet. Den som tidigare vant sig vid förkortningen Kemera får nu lära sig att tala om Metka i stället. EU-kommissionen har godkänt det nya stödsystemet.

Mängden utfört skogsvårdsarbete ökar i år

Skogsvården och användningen av Kemera-stöd ökade under januari-augusti jämfört med motsvarande period i fjol, uppger Finlands skogscentral.

SLC - Dronekuva Metsalainvalvonta
Fortsatt minskning i överträdelserna av skogslagen

I fjol visade övervakningen cirka 130 misstänkta överträdelser av skogslagen i olika delar av landet. År 2021 var antalet misstänkta överträdelser 183 och år 2020 nästan 300, uppger Finlands skogscentral i ett pressmeddelande.

SLC - Luontoarvot Webben
Förordning för frivillig ekologisk kompensation väntas skapa naturvärdesmarknad

En ny förordning om frivillig ekologisk kompensation fastställer regelverk kring hur markägare skall kunna producera naturvärden och sälja dem till aktörer som vill kompensera för försämringar de förorsakat i naturen. Förhoppningarna är att en naturvärdesmarknad skall kunna uppstå. En sådan marknadsplats är Luontoarvot.fi som håller på att utvecklas av MTK.

SLC - Anders Portin
Anders Portin återvände som skogsombudsman på SLC

I början av september kom forstmästare Anders Portin tillbaka till SLC som skogsombudsman, medan Mats Holmgård som fungerat som skogsombudsman den senaste tiden återgår till att slutföra sina studier samtidigt som han jobbar deltid för Österbottens skogsvårdsförening.