Img 20231207 Wa0005
Julie och Tony Dobbs hemma i sin trädgård i Fairlie med utsikt över en del av gårdens åkrar.
Jordbruk Globalt

Gårdsbruksturism ett sätt att
diversifiera ett stödlöst och
pressat jordbruk på Nya Zeeland

Efterfrågan på autentiska upplevelser och närhet till naturen lockar turister till den nyzeeländska landsbygden. Genom en utökad gårdsbruksturism rider de nyzeeländska jordbrukarna på vågen och gynnas genom en stabilare ekonomi, bättre kassaflöde och social gemenskap.

– Nu är det en utmanade tid att vara fårfarmare på Nya Zeeland, Säger Tony Dobbs när vi sätter oss till bords i hans hem på gården i Fairlie, Nya Zeeland.

Med kommentaren syftar Tony på det rådande ekonomiskt tuffa läget för nyzeeländska fårfarmare på grund av ett sjunkande marknadspris på lammkött. Orsaken till prisminskningen stavas El Niño.

Väderfenomenet har i år orsakat svår torka i framförallt Australien, vilket medfört att australiensiska fårfarmare tvingats minska på sina besättningar av får. Därför finns det för tillfället ett överutbud av får- och lammkött som marknaden inte klarar av att svälja.

Eftersom Nya Zeeland avskaffade alla former av stöd inom jordbrukssektorn 1984 är nyzeeländska fårfarmare extra utsatta för fluktuationer i marknadspriset på kött och ull.

– Alla stöd till jordbrukare försvann i princip över en natt när politikerna plötsligt insåg att det inte fanns några medel att betala ut jordbruksstöden med. Alla bönder klarade inte av omställningen, framförallt de som hade tagit stora lån för investeringar och räknat med stödinkomsterna fick det tufft. Att räntorna i början av 1990-talet för ett tag steg till över 20 pocent gjorde heller inte saken lättare, berättar Tony.

Stödlöst ändå en fördel

Trots att marknadspriset på kött och ull för tillfället inte är till fördel för de nyzeeländska fårfarmarna menar Dobbs själv att avskaffningen av stödsystemet i det långa loppet varit till fördel för landets jordbruksindustri.

– När du saknar en garanterad inkomst i form av stöd tvingas du hela tiden visa framfötterna, vara innovativ och tänka efter vad som är ekonomiskt lönsamt på din egen gård.

Detta tankesätt har kommit naturligt för Dobbs. Efter att ha jobbat som fårklippare i över tio års tid köpte han gården i Fairlie 1987, några år efter att stödsystemet i Nya Zeeland avskaffades. Sedan dess har han både utökat och diversifierat verksamheten på gården.

Förutom att fårbesättningen ökat från 1.600 tackor till 2.500 har han nu också cirka 300 nötdjur på gården i Fairlie.

Ett annat sätt Dobbs diversifierat verksamheten på är genom gårdsbruksturism. Tillsammans med sin fru Julie har de tagit emot besökare och erbjudit övernattning på gården sedan 2016.

– Tack vare Tonys fårklippning har vi själva haft möjligheten att besöka andra jordbrukare världen över. Detta är något vi själva har uppskattat väldigt mycket och beslöt därför att vi själva skulle sätta ihop ett paket med övernattning och farmupplevelse här hemma, förklarar Julie.

Konceptet med övernattning och farmupplevelse är paret Dobbs inte ensamma om att ordna på Nya Zeeland. Jordbruksturismen är en växande gren inom det nyzeeländska jordbruket och farmbesöken lockar inte enbart andra bönder.

– Turister söker autentiska upplevelser när de reser och vill gärna träffa lokalbefolkningen i en vardaglig miljö. Majoriteten av de som besöker oss är turister från större städer med begränsade erfarenheter av jordbruk, säger Julie.

Img 20231207 Wa0003
Tony är en meriterad fårklippare med bland annat ett VM guld i fårklippning med traditionell handsax på meritlistan.

Djuren uppskattas allra mest

Att interagera med djuren är det som besökarna på Dobbs farm uppskattar allra mest. Något som alltid går hem hos besökarna är enligt Julie att mata lamm och kalvar med flaska.

På gården finns även alpackor och grisar som besökarna har möjlighet att mata och interagera med. Demonstrationer i arbetet med vallhund och fårklippning är också något som erbjuds och uppskattas av besökarna. 

Byggnaden i vilken paret Dobbs erbjuder inkvartering är ett fristående hus som köptes och flyttades från en annan fastighet i Fairlie när Dobbs bestämde sig för att inleda inkvarteringsverksamheten. Huset är rymligt med eget kök och badrum samt två sovrum med plats för sammanlagt sex gäster.

Från husets terrass har gästerna utsikt över farmen med betande får på idylliskt gröna kullar. En vacker utsikt och ordentligt med utrymme är enligt Julie delvis vad som lockar turister ut till landsbygden.

– Många lever idag i städer likt Hongkong där utrymmet är begränsat. Ren luft och en bit gräsmatta att leka på kan därför vara en avgörande faktor. För de som kommer från större städer kan något så enkelt som en stjärnklar natthimmel också vara en av höjdpunkterna, säger Julie.

Trots att Julie, som tidigare arbetade som sjuksköterska, saknade arbetserfarenhet inom logibranschen när de började med verksamheten har allting gått som planerat.

– Det tog ett tag innan vi fick momentum med bokningarna, men nu är övernattningarna något som sysselsätter oss året om. I fjol hade vi 289 bokade nätter och i snitt har vi kring 25 bokade nätter per månad. Sommarhalvåret som infaller mellan november och mars är vanligtvis de mest hektiska, men under vintern och våren får vi också bokningar i anknytning till skidsemestrar. Av utländska turister har vi efterfrågan året om eftersom skollov och semesterhögtider infaller under olika tillpunkter i olika länder, berättar Julie.

Mycket ligger i detaljerna

På frågan vad det är som gjort att paret Dobbs lyckats så väl, svarar Julie att mycket ligger i detaljerna. Rekommendationer turister emellan på bokningsplattformar och i chattforum är enligt Julie av stor betydelse när det gäller att få bokningar.

Paret har noterat att ett gott bemötande och snabba svar på kundernas frågor via bokningsplattformarna är viktigt. Renlighet är också något som Julie betonar och de erbjuder bland annat gummistövlar i olika storlekar för att hålla sina gästers egna skor rena.

– Den viktigaste komponenten i vårt koncept är nog dock den kompletterande rundturen på farmen. Många andra erbjuder endast övernattning, men vi har valt att erbjuda en timmes rundtur på gården till alla som övernattar hos oss. Vi är heller ingen hobbyfarm utan en äkta nyzeeländsk farm på 347 hektar där besökarna får en insikt i det dagliga arbetet och livet på gården. Våra gäster uppskattar möjligheten att prata med vardagliga nyzeeländare, säger Julie.

Eftersom jordbrukaryrket ibland kan vara ensamt så är det möjligheten att träffa och själv lära sig av människor från olika länder och kulturer som Julie tycker är det mest givande med gårdsbruksturismen. Förutom de sociala aspekterna lyfter Julie också fram de ekonomiskt positiva aspekterna med verksamheten.

– Logiverksamheten ger ett jämnare kassaflöde och en extra inkomstkälla så att man inte enbart behöver förlita sig på jordbruksinkomsten. Gårdsbruksturismen kan också vara ett sätt att involvera yngre generationer inför en kommande generationsväxling, tipsar Julie.

Img 20231207 Wa0012
Utsikt från gårdens logiverksamhet. Bilden tagen i november vilket innebär gröna beten och får med diande lamm på Nya Zeeland.

Gårdsbruksturism bönder emellan

En annan som varit med länge och sett hur gårdsbruksturismen förändrats genom åren är Ross MacMillan. Som nyutexaminerad från Lincoln University inledde Ross sin karriär inom den statliga jordbruksrådgivningen. Efter tio års tid inom den statliga jordbruksrådgivningen valde han att grunda en privat konsulteringsfirma med inriktning på jordbruk.

– Redan då var det uppenbart att nyzeeländska bönder var nyfikna av att se hur andra bönder runt om i landet jobbade. Genom att jämföra arbetsmetoder och anteckningar fick de idéer om hur de själva kunde förbättra sin egen verksamhet. Den sociala aspekten av att besöka andra bönder var också något som uppskattades, berättar Ross.

Allteftersom de nyzeeländska bönderna blev bekanta med sina egna landsmäns arbetsmetoder expanderades nyfikenheten först och främst till Australien, men sen också till resten av världen. Det var med tanke på detta behov av gårdsbesök bönder emellan som Ross grundade familjeföretaget Farm to Farm Tours år 1988.

– Initialt riktade vi in oss på att organisera gårdsbesök för nyzeeländska bönder, men insåg snart att det också fanns en efterfrågan av jordbrukare från andra delar av världen att komma till Nya Zeeland. Tack vare min studiebakgrund och arbetserfarenhet inom jordbruksrådgivningen hade jag ett omfattande kontaktnätverk inom olika sektorer av jordbrukssektorn. Vi hade därför ett ypperligt utgångsläge för att möta denna efterfråga.

Sedan de tidiga åren har en hel del förändrats inom gårdsbruksturismen på Nya Zeeland. Ross nämner bland annat att de nyzeeländska bönderna blivit mer affärsinriktade och gårdsturismen mer professionell.

– På basen av idéer jag snappat upp som gruppledare under våra internationella resor skrev jag för cirka tio år sen en artikel om hur våra nyzeeländska bönder kunde ta del av vårt lands turismsektor. Under en relativt kort tid har många av dessa idéer implementerats genom hela Nya Zeeland och det har varit intressant att följa med utvecklingen, säger Ross.

20231208 185858 062
Dobbs stuga för logiverksamheten till höger i bild, till vänster skymtar parets eget hem.

Mycket att se och uppleva

Förutom att Nya Zeeland är världsledande inom många jordbrukssektorer så som betesbaserad mjölk- och köttproduktion, fin ull och vinodling har landet även annat som lockar besökare. Naturen är spektakulär med resliga berg ock klarblåa älvar och sjöar.

Enligt Ross har bönderna lyckats utnyttja den unika naturen och organiserar rekreationsaktiviteter på farmerna så som utomhuskonserter, jakt, multisportevenemang och rutter över farmen för cykling, hästridning och fyrhjuling.

Precis som Julie nämner Ross också att det finns ett växande intresse från storstadsbefolkningen att uppleva livet på landsbygden och bekanta sig med livsmedelsproduktionen. För dessa besökare är rekreationsaktiviteterna och ändamålsenlig inkvartering prioritet, medan de tar ett mer passivt förhållningssätt till själva jordbruket. Enligt Ross passar detta en del bönder som hand i handske.

– De nyzeeländska bönderna är idag en yngre generation som är mer upptagna med barn och familj. Det har också blivit vanligare att partnern jobbar utanför hemmet och då är familjen mer reserverade när det kommer till den egna tiden och hemmet. Att ordna med logi i den egna bostaden med diskussioner kring middagsbordet börjar därför bli allt mer sällsynt, medan den turistinriktade logiverksamheten istället ökat.

Eftersom Farm to Farms målgrupp är jordbrukare ligger tyngdpunkten på de gårdsbesök de ordnar fortfarande på arbetsmetoder och jordbrukstekniska aspekter. Ross förklarar att när jordbrukare från bland annat Skandinavien kommer till Nya Zeeland sker det ofta i grupp, till exempel genom en producentorganisation eller avelsförening. Då skräddarsys också gårdsbesöken enligt de intressen som organisationen har. Att resa i grupp är också något som Ross förespråkar av flera anledningar.

– Genom att ordna gårdsbesöken till farmerna i större grupper effektiverar vi böndernas tid och kan därmed erbjuda dem en bättre ersättning för att ta emot besökare. På så sätt kan vi motivera de bästa bönderna med välskötta gårdar att spendera en del av sin dyrbara tid på att ta emot besökare. Att resa i grupp ger också en social samvaro och flera av våra resenärer har hittat vänskaper och kontakter för livet under våra gruppresor, säger Ross.

På frågan hur Ross ser på framtiden för gårdsbruksturismen svarar han optimistiskt:

– Gårdsbruksturismen har en ljus framtid för rätt personer på rätt plats i rätt tid, inte bara i Nya Zeeland utan i alla länder. För att lyckas gäller det att vara serviceinriktad och genuint gästvänlig. Det gäller också att förstå vilka egenskaper av ens land eller gård som är av intresse för utländska och lokala besökare.