Arkiv

SLC - Skogs Ax 3 Webben
Virkesuppköparens tips: Sälj insektsskadat virke nu när energiveden betalas bra

Avverkningen i de åländska skogarna minskade i fjol efter flera års volymtillväxt som en följd av stormen Alfridas enorma skadegörelse nyårshelgen 2019. Stormskadorna medförde också växande angrepp av granbarkborrar, vilket ytterligare ökat avverkningsbehovet.

SLC - Skogsindustrier 1 B Webben
Tredje prishöjningen på ett år för Ålands SkogsIndustrier Ab

Ålands SkogsIndustriers omsättningen sjönk under första halvåret 2023 från 11,5 till 10,9 miljoner euro jämfört med motsvarande period i fjol.

SLC - Alg Sb
Färre älglicenser oroar skogsägare i Österbotten

Tilldelningen av jaktlicenser för älg har minskat i nästan hela landet. I Kust-Österbotten handlar det om en minskning på över 300 licenser, vilket oroar skogsägarna. Att licenserna nu utnyttjas är viktigt för att hålla stammen på en fortsatt skälig nivå.

På KoneAgria kan skogsägare utveckla sina färdigheter

Maskinutställningen KoneAgria 2023, som ordnas i Tammerfors 12-14 oktober, ger skogsägaren utmärkta möjligheter att finslipa sina skogsfärdigheter och optimera den egna skogsskötseln.

SLC - 44D53902 629C 453D A5F4 225D9A4Aa654
Luftskeppsdrönare ger information om barkborreskador i nationalpark

Antalet skadeinsekter som dödar grandominerade skogar ökar, och de drabbade områdena sprider sig allt längre norrut för varje år. I Koli har forskare för första gången använt ett obemannat luftskepp i forskning som syftar till att förebygga och begränsa skogsskador, uppger Lantmäteriverket.

Skogsdag för hela familjen på Valsberget 24.9

Övermark lokalavdelning i ÖSP och Valsbergs hembygdsförening bjuder tillsammans in hela familjen till en skogsdag på Valsberget på söndag 24.9 kl.11-14.

SLC - Ffd Kenya2
Skogar stärker matsäkerheten och diversifierar produktionen i Kenya

På många sätt har skog stått i centrum för uppmärksamheten även i Kenya. Klimatförändringen medför många utmaningar och hot mot kenyanska småbrukare. Skogsbruksåtgärder kan användas för att hantera risker och trygga markägarnas försörjning. Uppgiften är dock inte lätt.

FFD firar 10 år av verksamhet och resultat

Food and Forest Development Finland – FFD stöder jord- och skogsbrukare genom att öka deras egna försörjningsförutsättningar och -möjligheter. En stor del av arbetet är inriktat på anpassning till klimatförändringen, eftersom effekterna är påtagliga och äventyrar småbrukares försörjning.

SLC - Novia Skogsbruksingenjor4
Ännu möjligt anmäla sig till Novias nya agrolog- och skogsbruksingenjörsutbildning i Österbotten

Yrkeshögskolan Novia startar upp utbildningen ”Flexibelt till agrolog och skogsbruksingenjör” i Österbotten senare i höst och man kan anmäla sig fram till den 30 september. Hittills har intresset varit rekordstort och man har i skrivande stund fått in omkring 70 anmälningar.

Ledaren: Vargens skyddsstatus ska omprövas och det är hög tid!

Den nuvarande storleken på den finländska vargstammen äventyrar fortsatt betesdrift och husdjursproduktion, påpekar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Jordbrukets energiinvesteringar och likviditetslån fick sitt i budgetmanglingen

Budgetmanglingen gick fort och det brukar nytillträdda regeringars första budgetmanglingar göra, den andra och tredje budgeten är ofta betydligt svårare att få till stånd, konstaterar Staffan Pehrman.

SLC - Stormbyar
Stormbyar