SLC

Medlemswebbinarium om
solkraft den 23 januari 2024

Välkommen på SLC:s medlemswebbinarium om solkraft tisdagen den 23 januari kl.18.00-19.30 på Teams. I samarbete med IBV Suomi och Jordägarnas Värderingscentral benar vi ut frågor gällande solkraft och solkraftsparker ur markägarperspektiv.

Under webbinariet informerar IBV Suomi om solkraft och solkraftsparker och Jordägarnas Värderingscentral berättar om vilka frågor man som markägare ska ta i beaktande t.ex. gällande avtal om solkraftsparker.

Från IBV Suomi medverkar Erik Lönnfeldt och Anna Eriksson och från Värderingscentralen medverkar Pipsa Mörn och Antti Orama.

Webbinariet riktar sig till jordbrukare och skogsägare som är medlemmar i producentförbunden och skogsvårdsföreningarna. Webbinariet hålls på svenska.

Anmälningslänken öppnas i början av januari på https://slc.fi/solkraftwebbinarium. Mera information ger SLC:s kommunikationschef Mia Wikström, tfn 050-3553213 eller mia.wikstrom@slc.fi.