Gala 2024
Så här såg pristagarna ut på Ålands Landsbygdsgala 2020. FOTO: Rebecka Eriksson
Livet på landet

Finalisterna klara för
Ålands landsbygdsgala

Totalt 18 kandidater har möjlighet att vinna priset i sex olika kategorier när den femte åländska Landsbygdsgalan arrangeras lördagen den 2 mars 2024.

– Landsbygdsgalans syfte är att uppmärksamma företagare inom landsbygdsnäringarna. Nomineringarna gäller jordbrukare, fiskare, fiskodlare, livsmedelsförädlare, skogsägare, matambassadörer och alla som verkar för landsbygdens välmående, förklarar Ålands landsbygdsutvecklare Lena Brenner.

Galans organisationskommitté som representerar Ålands landsbygdscentrums organisationer fick över hundra  nomineringar. Nu har tre kandidater i varje kategori valts ut.

Vinnarna utses genom sluten omröstning av branschfolk i en Landsbygdsakademi bestående av ca 30 personer.

Ålands landsbygdsföretagare

Priset ges till ett företag som målmedvetet satsar på att utveckla sin verksamhet, är en förebild för andra och tänker nytt, lönsamt och hållbart samt skapar arbetsplatser.

Nominerade:

- Fårgården, Mia Söderdahl, Jomala – ekologisk lammuppfödare.

- Grannas Äppel, Jan och Ken Mattsson samt Gun Strandberg, Finström – äppelodling med förädling.

- Markusas, Carin Ekström, Erik och Emilia Ekström, Jomala – gris- och kviguppfödning, lök- och potatisodling.

Ålands skogsvårdare

Priset ges till en person, organisation eller ett företag som med intresse och engagemang bedriver ett långsiktigt skogsbruk eller aktiv skogs-/viltvård i kombination med god miljöhänsyn.

Nominerade:

- Isak Söderholm, Saltvik – ung skogsvårdare, är en föregångare som företagare inom skogsbranschen.

- John Lindström, Finström – nybliven ung skogsägare med nytänk inom skogsbruksmetoder.

- Pernilla Weckman, Jussböle Gård, Sund – nybliven, intresserad skogsägare med mångsidig utveckling av skogsfastigheten.

Ålands miljösatsning

Priset ges till en person, organisation eller ett företag som gjort en betydande miljösatsning i sin verksamhet.

Nominerade:

- Anders Sundqvist, Hammarland – föder upp köttdjur och vårdar sina naturbeten på bästa möjliga sätt som gynnar den biologiska mångfalden.

- Bo-Erik Sandell, Finström – grönsaksodlare som ständigt jobbar med miljöförbättrande åtgärder i sin odling.

- Pontus och Håkan Grunér, Vårdö – grönsaksodlare med förmåga att skapa en kontrollerad produktion som minskar svinn.

Ålands unga entreprenör

Priset ges till en ung, målmedveten företagare som visar framtidstro och har satsat på en primärnäring eller livsmedelsförädling.

Nominerade:

- Filip Karlsson, Överängs Kvarn, Saltvik – mjölnare med brinnande intresse för att utveckla förädlingen av spannmål.

- Fredrik Söderlund, Jomala – målmedveten och noggrann tjuruppfödare som strävar efter högsta kvalitet.

- Petra Sundin, Finström – övertog ensam skötseln av äppelgården i ung ålder och har utvecklat fruktodlingen samt djuruppfödning i en positiv riktning.

Ålands främjare av fiskerinäringen

Priset ges till ett företag som med intresse och engagemang bedriver ett yrkesmässigt fiske, fiskodling eller -förädling som den utvecklat på ett nyskapande sätt. Priset kan också tilldelas en person, organisation eller ett företag som genom betydande insatser främjat fiskerinäringen på Åland.

Nominerade:

- Jan-Erik Sommarström, Lemland – ”gäddkläckare”.

- Joel Woivalin, Finström – ung fiskare som bland annat säljer benfria mörtfiléer till restauranger.

- Kristoffer Flink, Lemland – ung fiskare som förädlar fisken och synliggör yrkesfisket på sociala medier.

Ålands matambassadör

Priset ges till en person, organisation eller ett företag som förmedlar matglädje och stärker kännedomen om åländsk mat och råvaror – axgan.

Nominerade:

- Ella Grüssner Cromwell-Morgan - driver Kvarnbo Pensionat och Vinsmedjan i Saltvik där hon på ett fantastiskt sätt lyfter fram de åländska produkterna. Känd också från TV-programmet Strömsö

- Mathias "Masse" Kumlin, Mariehamn - eldsjäl och kocklärare på Åland, matambassadör som lyfter de fantastiska åländska råvarorna när han rör sig utanför Åland.

- Matz och Malin Olsson, Lemland - driver Mormors Gröna Hus där de lyfter fram lokalproducerade produkter. Utsågs under Skördefesten till Ålands första ”Axganmästare”.