Arkiv

SLC - Pals2 Nov23 Ct
SÖP: Pälsfarmarnas rättssäkerhet hotad med nuvarande processer

Landets pälsfarmare har sedan sommaren varit utsatta för hård myndighetsutövning som ändrar snabbt. Att beslut om massavlivning nu görs utan bevis på aktiv virusinfektion är en sak. En annan är att pälsningen nu är på paus. Och några ersättningar har inte utbetalats ännu.

Geopolitik borde beaktas i EU:s landsbygdsvisioner

EU:s jordbruksministrar antog senaste måndag slutsatserna om EU:s långsiktiga landsbygdsvision vid jordbruks- och fiskerådet i Bryssel. Finland inskärpte vikten av att geopolitiken beaktas bättre i landsbygdsfrågor.

Kompensationsersättning och arealbaserade åkerstöd betalas ut i december

Livsmedelsverket inleder 8.12 utbetalningen av kompensationsersättning och arealbaserade åkerstöd som sökts för 2023.

SLC - Rejalsackinsamling S4 H 2023 Press
774.000 kilo jordbruksplast samlades in av 4H i år

Rejäl Handling-säckinsamlingen är en betydande gärning inom cirkulär ekonomi i Finland. Jordbrukarna hämtar tomma gödsel- och utsädessäckar som återvinns för återanvändning. Utan Rejäl Handling-insamlingen kan säckarna sluta som avfall. Säckinsamlingen förverkligas av Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och Yara Finland samt flera samarbetsparter.

SLC - Rukwied Brauer Dbv 16
Tysk bondebas varnar för Ukrainas EU-medlemskap

En integration av Ukraina i den europeiska unionen riskerar på sikt att utplåna familjejordbruket i Tyskland och övriga Europa. Det befarar den tyska bondebasen Joachim Rukwied i ett uppmärksammat anförande i Berlin.

Finlands viltcentrals avgifter för dispenser, licenser och tillstånd sänks

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning om avgifterna 2024 och 2025 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter. Genom förordningen sänks de avgifter som viltcentralen tar ut för sina beslut. Avgifterna för jaktvårdsföreningarna förblir oförändrade.

Många frågor på SLC:s miljö- och markpolitiska utskotts möte

SLC:s miljö- och markpolitiska utskott möttes den 2 november efter en lång paus. Ordinarie skogsombudsman Anders Portin fungerade som sekreterare och föredragande på mötet, som behandlade både nationella och EU-relaterade frågor.

Stängning av gränsövergångar till Ryssland påverkar import och export

Regeringens beslut att stänga en del av Finlands östra gräns påverkar även import och export, meddelar Livsmedelsverket.

Finska Hushållningssällskapet och SLC Åboland håller höstmöte 27.11

Finska Hushållningssällskapet och SLC Åboland håller sina respektive höstmöten i Kasnäs på Kimitoön måndagen den 27 november.

SLC - Thomas Lindroth1
Odlarna i Åboland har stark framtidstro

SLC Åbolands ordförande Thomas Lindroth är imponerad över odlarnas positiva attityder och kreativitet när det gäller att tackla utmaningarna inom dagens lantbruk.

SLC - Dsc 1134
För mycket och för litet skämmer allt – vattenhushållning allt viktigare för jordbruket

Översvämningar, skyfall och torka – väderfenomen vi i allt högre grad får anpassa oss vid. Med de rätta åtgärderna kan man undvika de värsta konsekvenserna.

SLC - 02 Thierry Vinstockar
Klimatförändringarna gynnar champagneodlarna

Om klimatförändringarna oroar, mår druvan som blir till champagne överraskande bra av hettan. Högre temperaturer ger druvorna extra sötma och storlek, förklarar svenska Jessica Perrion som tillsammans med maken Thierry Perrion driver en vingård i Champagne regionen.