Arkiv

SLC - Slc Fullm H23 Salen Bakifran Kaila
Minna-Mari Kaila om CAP27: ”Största förändringen av EU:s jordbrukspolitik på 25 år”

Jord och skogsbruksministeriets överdirektör Minna-Mari Kaila inledde sitt anförande på SLC:s fullmäktigemöte i Esbo med att, så här dagen efter självständighetsdagen, påminna om att det är bra att vara självständig, inte minst då det gäller jord- och skogsbruket samt livsmedelsproduktionen överlag.

SLC - Slc Fullm H23 Christoffer Ingo
SLC:s handlingsprogram lades fram inför fullmäktige

Under fullmäktigemötet hölls även en remissbehandling av SLC:s handlingsprogram. Programmet presenterades av Christoffer Ingo, som är lantbrukspolitiskt sakkunnig på SLC, och granskades punktvis inför fullmäktige. Den slutliga versionen godkänns inkommande vår.

SLC - Slc Fullm H23 Korkman Portin
SLC jobbar med bristen på mångfald och varierande livsmiljöer i naturen

Utarmad biodiversitet och brist på mångfald i naturen riskerar att bli ett av vår tids största miljöproblem. SLC:s tjänstemän Rikard Korkman och Anders Portin har varit involverade i SLC:s biodiversitetsfärdplaner. Korkman för jordbruksnaturens del och Portin för skogens del.

SLC - Von Weissenberg Dec23 Nvk
Miljörådet: Finland måste fullfölja de globala biodiversitetsmålen

Under fullmäktigemötet fick även miljöministeriet sin taltur då miljörådet Marina von Weissenberg presenterade de nya globala målen för biologisk mångfald och hur de inverkar på primärnäringarna.

SLC - Lehtomaki Dec23 Nvk
Lehtomäki: Skogsindustrin kan samexistera med mångfald i skog

Under fullmäktigemötet höll Paula Lehtomäki, som är vd för Skogsindustrin rf, ett anförande som skogens och skogsindustrins framtid. Lehtomäki påtalade vikten av att se det långa perspektivet i skogens goda utveckling och inse betydelsen av det värde industrin skapar. Slutligen väckte hennes taltur även frågor kring hur skogsfrågorna kunde lyftas fram i samhället.

SLC - Slc Fullm H23 Nina Langstedt
Förbund och skogsvårdsföreningar rapporterade om det gångna året

Under fullmäktigemötets andra dag kom representanter från producentförbunden och skogsvårdsföreningarna att framföra det viktigaste som skett inom den egna verksamheten under det gångna året.

SLC - Ollikainen Dec23 Nvk
Mikko Ollikainen: ”Utan bönder rullar inte samhället”

Under fullmäktigemötesmiddagen som ordnades under torsdagskvällen höll Sfp:s riksdagsledamot Mikko Ollikainen tal till SLC:s fullmäktigeförsamling.

SLC - Bergqvist Dec23 Nvk
Minister Sandra Bergqvist: ”Ungdomarna har fjärmats från naturen”

Sandra Bergqvist (Sfp), idrotts- och ungdomsminister, höll ett föredrag vid SLC:s fullmäktigemöte förra veckan i Esbo. Bergqvist driver en mångsidig skärgårdsgård i Nagu i Pargas tillsammans med sina syskon. När min pappa dog plötsligt 2017 fick vi ta gården över en natt, säger hon.

Förhandlingar pågår ännu om den nationella stöduppgörelsen

SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback lyfte under SLC-fullmäktigemötet fram den nationella stöduppgörelsen som en del av den lantbrukspolitiska översikten. Man räknar med att nå ett resultat i förhandlingarna innan årets slut.

SLC - 20231207 120520
SLC:s fullmäktigemöte stöder regeringsprogrammet för att stärka producenternas ställning

En bättre lönsamhet i jordbruket kräver en bättre fungerande livsmedelskedja. I regeringsprogrammet finns skrivningar om hur primärproduktionens ställning ska stärkas.

SLC - Enorm2 2048X1365
Danska bönder startar rekordstor insektfabrik

Europas största insektfabrik har nyligen startat med kommersiell och storskalig produktion av foderinsekter i Danmark. Anläggningen producerar dagligen 100 ton larver från soldatflugor som bearbetas till insektmjöl – i första hand för foderindustrin.

SLC - B015A567 6091 4075 A3D2 B1Ca6580Cc5C
EU:s agrarkommissionär vill bygga ut krisreserven

EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski efterlyser en starkare jordbruksbudget. Den nuvarande budgeten baserar sig på bara 0,3 procent av BNP men det räcker inte för en tryggad försörjning.