Mats Nylund Julkronika
SLC

Ordförandes julhälsning:
2023 har varit ett utmanande
och arbetsfyllt år

Året som gått har präglats av Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina och som en följd av det mycket höga gödsel- och energipriser under våren. Inflationen sköt i höjden och likaså räntorna som varit låga i ett decennium. Förutsättningarna på livsmedelsmarknaden har ändrats markant.

I det stora hela har vår livsmedelsproduktion visat sin styrka. Produktionsvolymerna har hållits uppe och begreppet försörjningsberedskap har fått ett mycket starkare genomslag än tidigare.

I april hölls riksdagsval i Finland. Efter två månader av utdragna och ställvis rätt dramatiska regeringsförhandlingar kunde regeringssonderare Petteri Orpo presentera en regering bestående av Samlingspartiet, Sannfinländarna, SFP och Kristdemokraterna.

Regeringsprogrammet innehåller många goda skrivningar för jord- och skogsbruket. Båda lyfts fram som viktiga framtidsnäringar för Finland.

I jordbrukspolitiken vill regeringen stärka producenternas ställning i livsmedelskedjan genom lagförändringar, ökad öppenhet och exportsatsningar. Det är frågor som SLC lyft fram i debatten och krävt att det vidtas åtgärder för.

Gällande skogssektorn så vill regeringen stärka en hållbar användning av skogen och förbättra framförhållningen i EU-politiken. Det är också en linje som SLC länge efterlyst.

Vädret under odlingssäsongen var utmanande på stora delar av SLC:s verksamhetsområde. En mycket varm och torr försommar gav en dålig start för vårsådda grödor och vallar. En regnig och utmanande höst gjorde skördearbetet arbetsdrygt och dyrt.

Dessutom så har den nya CAP-perioden fört med sig att stödutbetalningstidtabellen 2023 har senarelagts jämfört med 2022 och tidigare år. Detta har förorsakat likviditetsproblem på många gårdar, och bankerna har visat sig vara mycket njugga med att bevilja uppskov eller tilläggsfinansiering för de gårdar som har den svagaste ekonomiska situationen.

Många unga odlare har också fått vänta både på startstöd och räntestödslån, och det krisstöd som riktades till unga jordbrukare var både välkommet och nödvändigt.

Inför nästa år kommer jordbrukets lönsamhet, prisbildning och kostnader att vara tunga teman för intressebevakningen. EU-valet den 9.6.2024 är viktigt för landsbygdsnäringarna eftersom beredningen av nästa CAP-period redan inletts och klimat- och biodiversitetsfrågorna som påverkar otaliga av EU:s lagstiftningsprojekt rullar på.

Det är ytterst viktigt för våra näringar att de kommande finländska EU-parlamentarikerna känner till Finlands särdrag och kan både förklara och motivera vad som fungerar och inte fungerar i Finland med vår korta växttid, vår stora skogsareal och beroendet av skogsindustrin. Nästa EU-parlament borde ta till sig tidigare kommissionsordförande Junckers tes: EU ska vara stort i stora frågor och litet i små frågor.

Ett stort och hjärtevarmt tack till producentorganisations personal, förtroendevalda, medlemmar och samarbetspartner! 2023 har varit ett utmanande och arbetsfyllt år. Vi fortsätter vårt viktiga arbete.

En God och Fridfull jul och ett framgångsrikt år 2024 till Landsbygdens Folks läsare!

Mats Nylund
ordförande, SLC