Oravais7 Dec23 Ct
Konsumenternas köpkraft har försvagats under det senaste året. Men Caj Norrgård, vd för Oravais rökeri, berättar att försäljningen av företagets premiumprodukter inte har minskat nämnvärt. Fluktuationerna inom premiumsegmentet är inte lika stora som i de övriga segmenten, menar han.
Marknad

Premiumprodukter går åt
trots försvagad köpkraft

Den höga inflationen har försämrat konsumenternas köpkraft. Men Oravais rökeri – som har produkter i det dyrare premiumsegmentet – har inte märkt av någon större minskad försäljning. Företaget räknar även i år med en livlig försäljning inför jul- och nyårshelgen.

Stora mängder kalkon, gris och nötkött i stora lådor. Det rökta köttet skärs upp, förpackas och körs in i några av de många kylrummen i väntan på transport till butikerna. Så här ser det ut dagligen på Oravais rökeri, som producerar ett sextiotal rökta produkter på enbart inhemskt kött.

– Nu inför julen är takten ännu livligare. Inför de stora helgerna, som julen, ökar vi produktionen för att kunna möta efterfrågan. Så nu går produktionen på högvarv, säger Caj Norrgård, vd för Oravais rökeri.

För snart två år sedan inledde Ryssland kriget mot Ukraina. I samband med det blev världen osäkrare och inflationen har stigit i en mycket snabb takt. Bränslet har blivit dyrare, likaså maten och samtidigt har räntorna stigit och påverkat konsumenternas köpkraft negativt.

Men trots den negativa utvecklingen kan Norrgård konstatera att det värsta scenariot har undvikits för Oravais rökeris del. Oravais rökeris försäljning av produkter inom det dyraste premiumsegmentet, har nämligen inte påverkats nämnvärt av den försämrade köpkraften.

– Vi trodde vi skulle drabbas hårdare av inflationen, men vi har lyckats behålla vår försäljning på ganska samma nivå på våra viktigaste områden som är Österbotten och Åland. De som konsumerar premium har fortsatt att göra det, säger han.

Mellanskiktet har drabbats hårdast

Till mellansegmentet räknar Norrgård de billigare produkterna som tillverkas av de stora kötthusen av inhemskt kött. Till det tredje segmentet hör de billigaste alternativen som huvudsakligen utgörs av importerat kött.

– Jag tror att mellanskiktet har känt av den försämrade köpkraften mest. Där rör det på sig snabbare och konsumenter som har mindre pengar väljer i högre grad de ännu billigare produkterna eller premium främst bara till helger. Men vanligen är fluktuationerna inom premiumsegmentet inte lika stora.

Men inflationen har påverkat rökeriets verksamhet på andra sätt. Enligt Norrgård har konkurrensen med andra typer av livsmedel ökat mycket under senare år och betydelsen av en aktiv försäljning har ökat.

– Vi måste vara mycket aktiva inom försäljningen och verkligen bjuda ut våra produkter. Konkurrensen med andra produkter har också ökat och i samband med det prispressen på våra produkter, berättar han.

Norrgård hoppas naturligtvis att inflationen börjar avta på sikt. Kostnaderna har också stigit för företaget som är en stor konsument av el.

– Men våra energikostnader har varit under kontroll eftersom vi har haft långa avtal med leverantören. Samtidigt hör vi till industrigruppen och behöver inte betala någon elskatt, vilket har underlättat, säger han.

Oravais4 Dec23 Ct
För att hävda sig i konkurrensen med andra livsmedel är produktutveckling mycket viktigt för Oravais rökeri. Handeln efterfrågar också olika typer av förpackningar.

Viktigt med dialog med handeln

Något som också har blivit viktigare för ett mindre företag med nischprodukter, är dialogen med handeln, menar Norrgård.

– Handeln förväntar sig att leverantören tar mer ansvar och bjuder ut det som efterfrågas. Då är det också av största vikt att ha en produktutveckling och leverera rätt storlek på förpackningarna. Förr sålde vi mera av stora förpackningar, medan det i dag går åt mera av mindre förpackningar. Här gäller det att följa med.

Oravais rökeri gör många nedslag i andra regioner och har försökt etablera sig bland annat i de södra delarna av landet. Men att ta marknadsandelar i andra områden är alltid en stor utmaning.

– Södra Finland är ett intressant område och vi jobbar hela tiden ditåt. Men det tar tid att lära kunder att ta till sig nya produkter och när man tagit marknadsandelar måste man också jobba hårt för att inte förlora dem, förklarar Norrgård.

En utmaning i premiumsegmentet är handelns prissättning. Många aktörer sätter ett mycket högt pris på premiumprodukter för att just de ger en stor vinstmarginal, menar han.

– Men det gör samtidigt att våra produkter i vissa butiker blir väldigt dyra, vilket är ett problem. Men vi kan bara finna oss i det och kan inte påverka vad de slår på för pris. Vi är ändå en liten aktör i förhållande till handeln.

Varför är inhemskt kött viktigt för Oravais rökeri?

– Det är att kvaliteten alltid är pålitlig. Finskt kött håller mycket hög kvalitet och livsmedelssäkerheten är också mycket hög. Samtidigt vill vi också stöda den inhemska köttproduktionen och vi ligger fysiskt nära Snellman i Jakobstad och Atrias fabrik i Nurmo, svarar Norrgård.

Oravais1 Dec23 Ct
Produktionen av Oravais rökeris premiumprodukter går på högvarv inför julen. Företaget har ett sextiotal olika produkter och har som mål att utöka produktionsvolymen i framtiden. Trots den försvagade köpkraften har försäljningen inte minskat nämnvärt.

Siktar på att öka volymerna

Konsumtionen av rött kött har minskat i Finland, men det märks inte för Oravais rökeri, som bara har några produkter med nötkött. Efterfrågan på kalkonprodukterna har samtidigt ökat och trots trenden med minskad köttkonsumtion har företaget en stark framtidstro.

– Vi siktar på att öka vår produktionsvolym i framtiden och det tror vi är fullt möjligt, säger han.

I dag har företaget en omsättning på över en miljon euro i året och hanterar mellan 80 till 90 ton kött (utan ben) per år. Investeringar i nya maskiner gör att den volymen kan fördubblas.

– Så den maskinella delen är i skick för att öka volymerna, konstaterar han.

Inför julen har intresset för gåvor ökat de senaste åren. Oravais rökeri har satsat på den trenden och erbjuder kunder färdiga boxar med produkter.

– Det blir vanligare att företag köper sådana här produkter och ger exempelvis som gåva åt personalen. Men vi märker också att vanliga konsumenter gärna ger en box med godsaker som julklapp åt hela familjen.

Vilken är din egen favorit bland era många produkter? 

– De är vår rökta skinka, rökt bacon som pålägg, stekt eller grillad och som smakförstärkare i olika rätter. Rökt oxe är också en favorit, säger Norrgård.